Náhradní termíny advokátních zkoušek za zrušený termín listopad/prosinec

S ohledem na článek I. odst. 4 písm. d) usnesení vlády ČR č. 1201 ze dne 20. 11. 2020 stanovil předseda Zkušební komise ČAK po projednání s vedením ČAK a odborem výchovy a vzdělávání ČAK náhradní termíny advokátních zkoušek. Tyto termíny jsou pro uchazeče původně přihlášené k advokátní zkoušce na termín listopad/prosinec 2020, který byl zrušen z důvodu vyhlášení nouzového stavu a navazujících krizových opatření.

1. náhradní termín
7. – 9. 12. 2020 (písemná část),
14. – 15. 12. 2020 (ústní část),
místo konání: Praha/Brno

Tento termín je určen  pouze  pro dobrovolně přihlášené uchazeče, kteří se přihlásí odboru výchovy a vzdělávání ČAK do středy 25. 11. 2020 odpovědí na informativní e-mail odboru výchovy a vzdělávání ČAK ze dne 23. 11. 2020, v níž budou souhlasit se zkrácením lhůty k přípravě dle § 5 odst. 2 advokátního zkušebního řádu.
Pozvánky budou přihlášeným uchazečům odeslány e-mailem do 1. 12. 2020.


2. náhradní termín
18. – 20. 1. 2021 (písemná část),
1. – 2. 2. 2021 (ústní část),
místo konání: Praha/Brno

Odbor výchovy a vzdělávání ČAK odešle pozvánky na tento termín bez vyžádání všem uchazečům původně přihlášeným na zrušený termín advokátních zkoušek v termínu listopad/prosinec 2020, vyjma těch uchazečů, kteří se dobrovolně přihlásí na výše uvedený 1. náhradní termín.

Všechny uchazeče původně přihlášené na termín advokátní zkoušek listopad/prosinec 2020 prosíme, aby na informativní e-mail odboru výchovy a vzdělávání ČAK z 23. 11. 2020 z důvodu přípravy a provedení nezbytné administrativy odpověděli do středy 25. 11. 2020.

Vedení ČAK; předseda Zkušební komise ČAK

Go to TOP