Vláda jednala o nouzovém stavu, minimální mzdě i novelách zákonů

Vláda rozhodla o návrhu na prodloužení nouzového stavu

Vláda žádá Sněmovnu o možnost prodloužit nouzový stav o 30 dnů do 20. prosince. Nouzový stav zatím v Česku kvůli epidemii Covidu-19 platí od 5. října do 20. listopadu. Vláda i naposledy žádala poslance, aby umožnili prodloužení o 30 dnů, zákonodárci však připustili jen posun z 3. na 20. listopadu. O návrhu kabinetu by měli poslanci rozhodovat tento čtvrtek 19. listopadu. Na jaře trval nouzový stav 66 dnů, nynější byl zatím na 46 dnů.

 

Kabinet projednal novelu zákona o zadávání veřejných zakázek

Ministerstvo pro místní rozvoj v předkládací zprávě uvedlo, že jde o technickou záležitost, která nebude mít zásadní dopady do práv a povinností regulovaných subjektů. „Návrh je zejména reakcí na obsah odůvodněného stanoviska Evropské komise, které se týká nedostatečné transpozice některých pravidel stanovených v zadávacích směrnicích. A to především ve vztahu ke stanovení předpokládané hodnoty veřejných zakázek pravidelné povahy a v otázce přípustnosti ústního jednání v zadávacím řízení,“ uvádí ministerstvo. Podle MMR má novela za cíl také zpřesnění některých institutů a vyjasnění pravidel nebo snížení administrativní zátěže. Zákon o zadávání veřejných zakázek je účinný od října 2016.

Covid-19 se zařadil mezi biologická rizika při práci

Vláda zařadila koronaviry SARS, MERS a nový typ SARS-CoV-2 způsobující nemoc Covid-19 mezi biologická rizika při práci a schválila patřičné nařízení. Dosud s novými virovými onemocněními česká legislativa nepočítala, nařízení je uvedením českých regulací do souladu se směrnicí Evropského parlamentu.

Zákon by měl zajistit, že lidem při stavu nouze nevyprší prověrky

Zájemcům o prodloužení prověrky pro přístup k utajovaným informacím by nemělo v budoucnu v době nouzového stavu hrozit, že Národní bezpečnostní úřad nestihne včas rozhodnout o jejich žádosti. Vláda podpořila novelu zákona o ochraně utajovaných informací, která s tím počítá. Podle NBÚ nynější koronavirová epidemie způsobuje průtahy, kdy úřady i další osoby nestíhají ve stanovených lhůtách dodat informace potřebné pro rozhodnutí o dalším trvání prověrky.

Minimální mzda od ledna vzroste na 15.200 Kč

Go to TOP