Za ponižování klientů sociálních ústavů bude možná hrozit pokuta

Poskytovatelům sociálních služeb by za ponižující zacházení s klienty mohla hrozit pokuta až čtvrt milionu korun nebo zákaz činnosti.

Navrhla to šestice poslanců ANO, SPD a Pirátů. Sněmovna se k jejich novele o sociálních službách dostane nejdříve v červenci po projednání vládou.

Novela má podle jejích tvůrců v čele Evou Matyášovou postihovat „neoprávněný zásah do soukromí, bezpečí a integrity“ příjemců sociálních služeb. Měla by kromě nevhodného chování konkrétních pracovníků umožnit sankcionovat také špatné materiální, režimové a personální zajištění v zařízeních poskytujících sociální služby, uvedli předkladatelé.

Prevence špatného zacházení

Jako příklad uvedli zamykání klienta bez signalizačního zařízení a přístupu k toaletě, provádění intimních hygienických úkonů před zraky druhých, zanedbání řádného podávání stravy a tekutin, nezajištění pomůcek a vybavení pro samostatný pohyb nebo neuctivé oslovování a zacházení.

Zákaz činnosti by měl být podle navrhovatelů použit až v krajním případě a měl by mít formu zrušení registrace k poskytování sociálních služeb. To by zabránilo sankcionovanému poskytovateli provozovat sociální služby v jiném místě a pokračovat tak v závadném jednání.

Trestný čin týrání

Poslanci chtějí novelou postihnout případy, které svou intenzitou a stupněm hrubosti ještě nenaplňuje trestný čin týrání svěřené osoby, za který hrozí pětileté vězení. „Stejně jako u trestného činu nebude nutné, aby šlo o jednání soustavné,“ uvedli navrhovatelé v důvodové zprávě.

Na fyzické a psychické týrání, ponižování, vykořisťování i zanedbávání péče u seniorů upozornila minulý týden organizace Život 90. Podle ní se stává, že staří lidé v ústavech nedostávají řádně najíst, nebo pravidelně pít. Personál s lidmi někdy také komunikuje bez respektu. O většině případů se podle organizace neví, protože ponižovaní senioři se obávají, že budou potrestáni a péče jim bude odepřena.

Zdroj: ČTK, foto Pixabay

 

Go to TOP