Senát rozhodoval o několika novelách zákonů, většinu schválil

Beze změn schválil zákaz klecových chovů nosnic od roku 2027. Souhlasil tak i se zvýšením pokut za týrání zvířat nebo zákazem drezúry

Beze změn schválil zákaz klecových chovů nosnic od roku 2027. Souhlasil tak i se zvýšením pokut za týrání zvířat nebo zákazem drezúry v cirkusech a podobných zařízeních. Rozhodl o tom v rámci novely zákona o ochraně zvířat proti týrání.  Novela, kterou se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích zvyšuje na dvojnásobek, tedy až na jeden milion korun pokuty za týrání zvířat. Důvodem je zpřísnění trestů vězení za tyto zločiny. Minimální pokuta za týrání zvířat v tzv. množírnách je novelou stanovena na 5000 korun a 10 000 korun podle míry provinění.


Senát souhlasil s opatřeními proti suchu – podle novely zákona
, kterým se mění zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech se budou moci provádět vodohospodářská opatření k ochraně před suchem ve více na sebe navazujících katastrálních územích. Jednoduché pozemkové úpravy nebudou v širší míře vyžadovat výměny nebo převody vlastnictví pozemků. Než se dostal návrh do Senátu, Sněmovna ve vládní předloze zrušila jedno z ustanovení zákona, které se týká vlastníků lesů nebo sadů na pronajatých státních pozemcích. Státní pozemkový fond nebude povinen prodat tyto pozemky majiteli trvalého porostu, který o to požádá. Nájemci budou moci pozemky získat až na základě nabídky fondu, přičemž jejich předkupní právo zůstane zachováno. Poslanci také upravili bezúplatný převod náhradních pozemků při restitucích. Oprávněné osoby budou mít na podpis smlouvy dva týdny. Při nedodržení nebude pozemkový úřad smlouvou vázán.


Senát umožnil přijetí návrhu zákona o jednorázovém příspěvku důchodci v roce 2020 a o změně zákona č. 155/1995., o důchodovém pojištění, aniž se jím hlouběji zabýval. Kabinet počítá s vyplacením částky ještě letos, rozpočtové náklady se odhadují na 15 miliard korun.
Příspěvek 5000 korun, takzvané rouškovné, mají dostat podle předlohy starobní důchodci i lidé s invalidní nebo s pozůstalostní penzí.

Novelu zákona, kterou se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) vrátil Senát Poslanecké sněmovně s úpravou, která se týká zjednodušení obnovy koryt malých toků. Norma umožní, aby o opatřeních v době sucha v budoucnu rozhodovaly komise obdobně, jako je tomu při povodních. Mohly by například zakázat povolené odběry vody nebo nařídit vlastníkovi vodohospodářského zařízení jeho zprovoznění.

Oběti násilí při demonstracích ze srpna 1969, které připadaly na roční výročí okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy, se pravděpodobně dočkají odškodnění. Podle předlohy by příbuzní těch, kteří při demonstracích zemřeli po zásahu ozbrojených složek státu, měli dostat jednorázově 200 000 korun. Lidé, kteří utrpěli zranění s trvalými následky, by mohli dostat 90 000 korun, ostatní zranění pak 40 000 korun. Nárok by podle předlohy bylo možné prokázat lékařskou zprávou, úmrtním listem nebo výpovědí nejméně dvou svědků. Ke způsobu dokazování měla výhrady ministerstva vnitra a spravedlnosti, podle něhož ani vymezení oprávněných osob není zcela přehledné.

Zdroj: ČTK
Foto: www.senat.cz

 

 

Go to TOP