Zástupkyně ombudsmana ocení zkušenosti ze sociálních zařízení

Zástupkyně veřejného ochránce práv Mgr. Monika Šimůnková vyzvala lidi, aby se s ní podělili o aktuální zkušenosti se zařízeními sociálních služeb, léčebnami a dalšími. Ombudsman zjišťuje, jak v těchto zařízeních zaměstnanci zacházejí s klienty, kvůli epidemii koronaviru je ale nyní pracovníci veřejného ochránce práv nenavštěvují.

„Obracím se na každého, kdo pobývá v zařízeních sociálních služeb, tedy na seniory, lidi s postižením, ale také na děti v zařízeních, na pacienty a pacientky v psychiatrických nemocnicích či léčebnách dlouhodobě nemocných, na vězněné osoby a další, kteří žijí v institucích a také jejich blízké. Informujte nás prosím o svých zkušenostech, dobré praxi i nedostatcích, se kterými se setkáváte,“ uvedla Monika Šimůnková.

Jedním z úkolů ombudsmana je navštěvovat různé typy zařízení a zjišťovat, jak je zacházeno s lidmi, kteří zde pobývají, v jakých podmínkách žijí a podobně. Jde například o zařízení sociálních služeb, léčebny, dětské domovy a další. Pokud Kancelář veřejného ochránce práv zjistí nedostatky, žádá nápravu přímo po zařízení. Pokud jde o systémové problémy, požaduje změny po odpovědných úřadech.

„Ne vždy bude v našich zákonných možnostech zapojit se do řešení konkrétní problematické situace a pokusit se zjednat nápravu. Určitě vám ale odpovíme. Poznatky, které nám sdělíte, budeme moci využít pro komunikaci s odpovědnými úřady a dalšími institucemi za účelem řešení systémových problémů, které s sebou tato doba přináší,“ doplnila zástupkyně ombudsmana.

Ombudsmana lze kontaktovat na e-mailové adrese: podatelna@ochrance.cz či telefonicky na 542 542 888.

Zdroj: Kancelář veřejného ochránce práv
Foto: Pixabay

Go to TOP