FAKULTA 4.0 nabídne noc plnou právních přednášek, uskuteční se online

V rámci univerzitní aliance 4EU+ a ve spolupráci s Milánskou univerzitou, Kodaňskou univerzitou a Varšavskou univerzitou připravila Právnická fakulta UK čtvrtý ročník Noci fakulty pod názvem FAKULTA 4.0. Akce proběhne 11. listopadu 2020 od 19 hodin do půlnoci. Letos poprvé se zahraničními hosty a plně online.

 

Během pěti hodin vystoupí ve čtyřech simultánně přenášených blocích téměř 30 přednášejících, např. předsedkyně Soudcovské unie Mgr. Daniela Zemanová, JUDr. Ing. Jan Komárek,  CSc., Prof. JUDr. PhDr. Ivo Šlosarčík, LL.M., Ph.D., či prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc. Poprvé letos právě díky online podobě budou na programu i přednášky zahraničních hostů. Fakulta se navíc touto formou otevře také těm, kdo to mají do Prahy daleko.

Účastníci se mohou těšit na pestrý program plný přednášek s převážně právní tematikou. Diskutována budou témata reformy evropského azylového systému, plovoucích jaderných elektráren, ochrany osobních údajů, brexitu nebo umělé inteligence v roli soudce.

Pro zájemce o neprávní problematiku je připraveno ohlédnutí za bouřlivými americkými volbami, přednáška prorektora Univerzity Karlovy prof. PhDr. Ing. Jana Royta, Ph.D., DCs., o Karlu IV. nebo diskuse o trendech v transferu nových technologií.

„Událost, jejíž loňský ročník s podtitulem Fakulta sametová navštívilo bezmála 3 500 účastníků, letos již jednou změnila podobu a přesunula se do online prostoru – na jaře připravil dobrovolnický organizátorský tým studenů PF UK menší akci Noc fakulty Onlajn. Desítky přednášek odborníků z řad právníků sledovalo tehdy více než 2 200 diváků,“ uvedla Mgr. Vlasta Tichá z oddělení komunikace PF UK. „Po tomto úspěchu a s vědomím, že tradiční velké setkání v prostorách fakultní budovy nemusí být možné, připravili organizátoři čtvrtý ročník akce v pravidelném podzimním termínu rovněž distančně.“

Podrobnosti najdete na webu nocfakulty.cz a na stránce FB události.

Redakce AD, PF UK
Foto: VitVit/CC BY-SA 4.0/ https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=79341778 a PF UK

Go to TOP