NSS rozhodl o posledním z návrhů týkajících se senátních voleb

Návrh na vyslovení neplatnosti voleb do zastupitelstev krajů a voleb do třetiny Senátu Parlamentu České republiky, které se konaly 2. a 3. října 2020 a 9. a 10. října 2020, podalo vedle dalších stěžovatelů i politické hnutí ALIANCE NÁRODNÍCH SIL společně s politickým hnutím Jednotní. Navrhovatelé v něm namítali, že v průběhu volební kampaně neměli rovnocenný přístup k prezentaci v médiích, neboť média porušovala zásadu objektivity a vyváženosti, nedávala všem subjektům stejný prostor a stranila předem vybraným kandidátům. Neparlamentní strany nebyly zvány do médií, neměly možnost předkládat veřejnosti své názory, a byly tak předem diskvalifikovány z rovného volebního soupeření.    

 

Návrhy na vyslovení neplatnosti voleb do krajských zastupitelstev podali navrhovatelé u věcně nepříslušného soudu, protože k vedení řízení o takových návrzích jsou příslušné krajské soudy. V této části návrhy volební senát jako nepřípustné odmítl.

Co se týká návrhů v části týkající se neplatnosti voleb do Senátu, může ho podat pouze takový subjekt, který má k daným volbám vztah, tj. v případě politických stran, hnutí či koalic takový subjekt, který byl pro volby registrován v příslušném volebním obvodě. Nejvyšší správní soud zjistil, že navrhovatel ALIANCE NÁRODNÍCH SIL byla pro volby do Senátu registrována pouze ve volebním obvodě č. 24 (Praha 9) a Jednotní ve volebních obvodech č. 72 (Ostrava-město) a č. 75 (Karviná). Navrhovatelé tedy byli legitimováni k podání návrhu na neplatnost voleb pouze v těchto volebních obvodech a pouze v těchto částech se Nejvyšší správní soud jejich návrhy věcně zabýval.

Volební senát Nejvyššího správního soudu dospěl k závěru, že navrhovatelé nedoložili žádné konkrétní skutečnosti, které by svědčily o nezákonném znevýhodnění některých kandidátů. Pouze obecně uvedli, že neparlamentní strany, respektive jejich kandidáti, neměli v mediálním prostoru stejnou možnost prezentovat své názory jako kandidáti parlamentních stran. Podle Nejvyššího správního soudu je však tento stav v obecné rovině v souladu se zákonem, protože zohledňuje reálné postavení těchto subjektů v politickém a společenském životě.

„Vyváženost a rovný přístup nelze v těchto souvislostech chápat mechanicky jako absolutní rovnost kandidujících subjektů, nýbrž pohledem tzv. odstupňované rovnosti. To znamená, že každý kandidující subjekt musí dostat alespoň určitou minimální šanci ke své prezentaci tak, aby byl naplněn požadavek plurality, avšak nad tuto minimální úroveň musí být zastoupení kandidujících subjektů ve vysílání, zejména v pořadech zpravodajských či v publicistických debatách, přiměřené jejich politickému a společenskému významu,“ uvedl k usnesení člen volebního senátu soudce JUDr. Radan Malík.

Tvrzení o nezákonnosti volebního procesu tedy nebylo důvodné a návrhy byly v této části zamítnuty.

Informace k usnesení ze dne 5. listopadu 2020 ve věci sp. zn. Vol 6/2020 naleznete ZDE.

 

Zdroj: Nejvyšší správní soud
Foto: Pixabay

 

Go to TOP