Za porušení zákona o evidenci skutečných majitelů hrozí sankce

Komentováno pro AD

 V souladu se zákonem č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, účinným od 1. července 2021 obchodní korporace, které nebudou mít správně evidovány údaje o svých skutečných majitelích, nebudou moci po 1. prosinci pokračovat v podnikání. V případě porušení nařízení jim hrozí sankce.

 

„Po dnešním dni (pozn. red. 1. prosince) musí mít již všechny obchodní korporace správně zaevidovány údaje o svých skutečných majitelích. V opačném případě nemohou tyto obchodní korporace vyplácet podíly na zisku a jejich skuteční majitelé nemohou hlasovat na jejich valných hromadách ani rozhodovat jako jediní společníci, a to přímo či prostřednictvím dceřiných společností,“ komentovala zákon pro Advokátní deník advokátka Mgr. Lenka Sklenářová z pražské pobočky mezinárodní advokátní kanceláře Noerr. „Omezení platí obdobně také pro všechny společníky – právnické osoby, které pokud nemají zapsaného žádného skutečného majitele, pak nemohou hlasovat na valných hromadách, ani rozhodovat jako jediní společníci, současně nemohou být ani příjemci podílů na zisku. K nápravě chybějícího či nesprávného zápisu v evidenci skutečných majitelů může vyzvat i soud, v případě neuposlechnutí výzvy hrozí pokuta ve výši až 500 000 Kč,“ dodala Lenka Sklenářová.

Advokátní deník byl první, který svým čtenářům nabídl článek, v němž se zaměřil na problematické body zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, viz ZDE.

 

Redakce AD
Foto: Pixabay.com

 

 

 

 

Go to TOP