Přílepek k rouškovému – nenápadná, ale velmi dobrá zpráva pro důchodce

Téměř všechna česká média přinesla důchodcům radostnou zprávu, že dne 30. října 2020 jim schválila Poslanecká sněmovna jednorázové

Téměř všechna česká média přinesla důchodcům radostnou zprávu, že dne 30. října 2020 jim schválila Poslanecká sněmovna jednorázové „rouškovné“ ve výši 5 000 Kč. Jen nemnozí důchodci si však všimli příjemného „přílepku“ k tomuto zákonu.

Prošel totiž návrh poslance Mikuláše Ferjenčíka (Piráti) týkající se zavedení valorizace k 1. lednu, a to s účinností od roku 2022. Podle dosavadního nastavení nastala valorizace až k datu výplaty. Díky změně dostanou i ti, co pobírají první výplatu důchodu ke konci měsíce, důchod valorizovaný už od 1. ledna.  (Na Slovensku tento rozdíl vyrovnává formou doplatku podle slovenských předpisů tamní Sociální pojišťovna, ale ne Česká správa sociálního zabezpečení; té to dosavadní předpisy neukládaly.)

Rozdíl lze ukázat na příkladech v následujících tabulkách „letos“„napřesrok“ (rozdíly jsou vyznačeny tučně):

Příklad podle dosavadního systému (letos):

Důchodce má v roce 2020 důchod ve výši 15 000 Kč, výplatní termín 24. den v měsíci a valorizace od lednové splátky (= lednového výplatního termínu) v roce 2021 je 900 Kč, tedy cca 30 Kč na den:

Ve výplatním dni 24. 11. 2020 dostane 15 000 Kč na období od 24. 11. 2020 do 23. 12. 2020.

Ve výplatním dni 24. 12. 2020 dostane 15 000 Kč na období od 24. 12. 2020 do 23. 1. 2021.

Ve výplatním dni 24. 1. 2021 dostane 15 900 Kč na období od 24. 1. 2021 do 23. 2. 2021.

Příklad podle nového systému (napřesrok; pro valorizace od 1. 1. 2022):

Důchodce má v roce 2021 důchod ve výši 15 000 Kč, výplatní termín 24. den v měsíci a valorizace od 1. 1. 2022 je 900 Kč:

Ve výplatním dni 24. 11. 2021 dostane 15 000 Kč na období od 24. 11. 2021 do 23. 12. 2021.

Ve výplatním dni 24. 12. 2021 dostane 15 690 Kč na období od 24. 12. 2021 do 23. 1. 2022. (Oněch 690 Kč „navíc“ je zde právě ona valorizace 2022 na prvních 23 lednových dnů; ta byla ve stávajícím systému tomuto důchodci upírána.)

Ve výplatním dni 24. 1. 2022 dostane 15 900 Kč na období od 24. 1. 2022 do 23. 2. 2022.

Podle současného systému důchodce s výplatním termínem

  • 2. den v měsíci (nejdřívější termín pro výplatu důchodu) nikdy neobdrží valorizaci 30 Kč za 1 den (1. leden 2021);
  • 24. den v měsíci (nejzazší termín pro výplatu důchodu) nikdy neobdrží valorizaci 690 Kč za 23 dnů (1. až 23. leden 2021).

Nová úprava zajistí rovnost, neboť datum výplaty již nebude mít žádný vliv na okamžik, od kdy jsou důchody valorizovány. Důchody nebudou valorizovány od různých výplatních termínů, ale všem od společného data.

Zatímco „rouškovné“ je jednorázové, zpráva o „přílepku“ je pro důchodce příznivá zvlášť proto, že z něj budou mít užitek každý rok. Jinak stojí za to připomenout, že poslanci Mikuláši Ferjenčíkovi je teprve 33 let a do důchodu má tedy dosti daleko; přesto uznal nerovnost stávajícího systému a usiloval o její odstranění.

Pro úplnost je třeba ještě dodat, že na dosavadní diskriminační úpravu dlouhodobě (již 25 let) upozorňuje matematik Mgr. Karel Zítek. (Naposledy na www.mesec.cz/autori/karel-zitek.) Poslanecká sněmovna rozhodla přesně tak, jak tento moudrý muž navrhoval. Nikdo z poslanců si však v rozpravě na něho nevzpomněl. Vděční důchodci mu ale mohou poslat děkovný mail na adresu: karel.zitek@seznam.cz.

JUDr. Lubomír Müller
Foto: Pixabay

Go to TOP