NSS pozastavil činnost politického hnutí LIST JAROMÍRA SOUKUPA

Důvodem, proč NSS pozastavil činnost politického hnutí LIST JAROMÍRA SOUKUPA a vyhověl tak návrhu vlády, je skutečnost, že hnutí ve lhůtě šesti měsíců, ani později do dne rozhodování soudu, nesplnilo svou povinnost ustanovit orgány hnutí, jež mu plyne z § 6 odst. 5 zákona o politických stranách.

Smyslem institutu pozastavení činnosti politické strany nebo hnutí je vytvořit právní rámec pro nápravu vadného stavu, a pokud k této nápravě ve stanovené lhůtě nedojde, je třeba přistoupit k následnému podání návrhu na rozpuštění politické strany nebo hnutí. Podle § 14 odst. 2 zákona o politických stranách totiž mohou strany a hnutí při pozastavení činnosti činit pouze úkony zaměřené na odstranění stavu, který byl důvodem k rozhodnutí soudu o pozastavení jejich činnosti, a to nejdéle po dobu jednoho roku. Trvají-li i nadále skutečnosti, pro které byla činnost strany nebo hnutí pozastavena, podají orgány uvedené v § 15 zákona o politických stranách návrh na rozpuštění strany nebo hnutí,“ uvádí se mimo jiné v rozhodnutí sedmičlenného volebního senátu NSS.

Celý rozsudek ze dne 2. listopadu 2020 ve věci sp. zn. Pst 19/2019 zde.

Zdroj: NSS
Foto: AD

Go to TOP