Výstava „Advokáti proti totalitě“ se přestěhovala do virtuálního prostoru

Možná si ještě pamatujete na pátek 18. září, kdy byla v prostorách káznice na Cejlu v Brně slavnostně otevřena výstava Advokáti proti totalitě, kterou uspořádala Česká advokátní komora. Celkem na deset týdnů, až do konce listopadu, měla být přístupná moravské advokátní i širší laické veřejnosti. Jenže epidemie Covid-19 tuto výstavu, stejně jako nespočet dalších, pro říjnové i následující dny definitivně změnila.

A protože nikdo z nás nedokáže předvídat, jak to s podobnými akcemi do budoucna bude, připravila Česká advokátní komora pro návštěvníky nejen z Brna, ale celé republiky, její virtuální prohlídku, kterou koronavirus už neohrozí.

Na necelou čtvrthodinu se díky ní můžete přenést do prostor ponuré věznice na Cejlu a seznámit se s deseti osobnostmi advokátního světa. Těch, které jsou veřejnosti dobře známé – Otakara Motejla, Dagmar Burešové nebo Jána Čarnogurského, ale i dalších advokátů – například dvou brněnských patriotů Jiřího Machourka a Františka Hejného, obhájce disidentů Milana Hulíka, obhájce generála Heliodora Píky Rastislava Váhaly, obhájce K. H. Franka Kamilla Reslera, a také Jiřího Křížka, který byl v procesu s Miladou Horákovu odsouzen k 22letému trestu, a advokátního koncipienta Jaroslava Borkovce, který jako jediný z nich zaplatil životem. Zasvěceným průvodcem vám bude jeden ze spolutvůrců výstavy i spoluautor stejnojmenné knihy JUDr. Petr Toman, LL.M.

Pokud byste se chtěli o projektu, který se postupně rozrůstá i o další osobnosti, dozvědět víc, můžete navštívit speciální webové stránky www.advokatiprotitotalite.cz, které Česká advokátní komora provozuje a kde jsou publikovány také další dokumenty a fotografie, které se na výstavu už nevešly, stejně jako zajímavá dobová videa.

Redakce AD
Foto: ČAK

Go to TOP