Češi letos u notářů sepsali 18 000 závětí, jejich počet mírně roste

Na konci třetího čtvrtletí notáři v ČR sepsali 17 835 závětí, o 314 více než ve stejném období loni. Letošní pandemie Covid-19 tak příliš neovlivnila zájem české veřejnosti o sepsání závěti u notáře. Největší zájem zaznamenávají notáři právě v čase Památky zesnulých, nejmenší naopak v létě. Notářská komora ČR očekává, že celkový počet závětí sepsaných notářem v tomto roce dosáhne 24 tisíc.

Lidé se pořízením své poslední vůle snaží vyhnout rozporům mezi příbuznými i možným problémům v průběhu dědického řízení kvůli chybně podomácku sepisovaným závětím. Taková poslední vůle navíc nemusí být nalezena, případně ji může její nálezce ostatním příbuzným zatajit.

„V posledních letech počty závětí sepsaných a zaevidovaných notářem narůstají. Stává se, že si lidé domluví s notářem konzultaci s tím, že si závěť eventuálně sepíší sami. Ale poté, co jim notář celou problematiku vysvětlí a upozorní je na možná rizika, obvykle změní názor,“ uvedl prezident Notářské komory ČR Mgr. Radim Neubauer.

V ČR funguje osm regionálních komor, meziročně nejvíce sepisů posledních vůlí je registrováno v Notářské komoře v Brně, nejméně v Českých Budějovicích.

Každá závěť, která je sepsaná u notáře, se stane součástí pozůstalostního řízení a nehrozí její ztráta ani opomenutí. Notář ji po podepsání zůstavitelem zapíše do centrální evidence a v případě potřeby si ji jakýkoli z notářů působících v ČR, který má jako soudní komisař řízení na starost, dohledá.

Rok Počet závětí
sepsaných
u notáře
2015  17 300
2016  19 021
2017  19 902
2018  20 702
2019  23 714


Zdroj: Notářská komora ČR

Go to TOP