Předsedou Etické komise pro ocenění účastníků odboje bude Jan Kudrna

Předsedou Etické komise ČR pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu zvolila vláda experta na ústavní právo a člena Legislativní rady vlády JUDr. Jana Kudrnu, Ph.D. Sdělila to ministryně spravedlnosti a šéfka LRV Mgr. Marie Benešová, která Jana Kudrnu kabinetu navrhla. Post bylo nutné obsadit poté, co se předchozí šéf rady Jiří Kaucký stal předsedou Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

Etická komise funguje o roku 2011. Rozhoduje mimo jiné o odvoláních proti rozhodnutím ministerstva obrany o nevydání osvědčení účastníka odboje či odporu proti komunismu.

Jan Kudrna

Kudrna již v komisi působil, a to v letech 2012 až 2017. „Momentálně není mezi členy Etické komise ČR žádná osoba s právnickým vzděláním a JUDr. Jan Kudrna, Ph.D.,  je tak, a to i s ohledem na to, že je již obeznámen s agendou tohoto správního orgánu, vhodným a kvalifikovaným kandidátem na tuto funkci,“ uvedlo Ministerstvo spravedlnosti v návrhu.

Vedle Legislativní rady vlády působí doktor Kudrna v Radě vlády pro koordinaci boje s korupcí. Zasedá rovněž v rozkladových komisích ministra vnitra a předsedy ÚOOÚ. Vyučuje na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a také na policejní akademii.

 

Zdroj: ČTK
Foto: etickakomisecr.cz, mruni.eu

Go to TOP