Vláda schválila zavedení změn v zákoně o investičních pobídkách

Ministerstvo průmyslu a obchodu chce v souvislosti s aktuální koronavirovou krizí zavést do zákona o investičních pobídkách možnost prodloužení lhůty pro splnění všeobecných podmínek. Týkalo by se to pouze odůvodněných případů. V souvislosti s tím je třeba legislativní změna zákona o daních z příjmu. Návrh na změnu zákona na svém zasedání schválila vláda. 

Podnikům, které prokážou, že v důsledku šíření nákazy koronaviru nemohou do tří let splnit všeobecné podmínky schválené investiční pobídky, bude moci Ministerstvo průmyslu a obchodu prodloužit lhůtu až o dva roky. Změna by se měla týkat příslibů o investičních pobídkách získaných od roku 2018.

Přislíbená veřejná podpora v rámci investičních pobídek za předloňský rok činí zhruba 9,9 miliardy korun, za loňský rok je to přibližně 11,6 miliardy korun, letos se suma pohybuje kolem 4,5 miliardy korun.

Nejčastěji využívanou formou investiční pobídky je podle MPO sleva na dani z příjmu na deset let. Tu je možné čerpat až po uplynutí tříleté lhůty. I zde je třeba změna zákona. Pokud by zůstal ve stávajícím znění, slevu by firmy mohly čerpat před kontrolou státních orgánů o splnění podmínek.

Investoři mohou získat také finanční příspěvek na tvorbu pracovních míst, rekvalifikaci a školení nových zaměstnanců a na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku u strategické investiční akce. Nejméně poskytovanými formami jsou podle MPO osvobození od daně z nemovitých věcí na pět let a převod pozemků, včetně infrastruktury, za zvýhodněnou cenu.

Příjemci investičních pobídek jsou podle ministerstva z 95 procent výrobní společnosti. Z průzkumu státní agentury CzechInvest vyplynulo, že zhruba 58 procent firem bude mít kvůli pandemii s uskutečněním investičních projektů problémy.

Zákon o investičních pobídkách byl loni novelizován. Vláda podle nového znění musí schvalovat nejen velké strategické projekty, ale všechny investiční pobídky.

Zdroj: ČTK
Foto: Pixabay

Go to TOP