NSS rozhodoval o existenci politického hnutí a vyjádřil se k odloženým volbám

Nejvyšší správní soud obdržel v prosinci loňského roku návrh vlády na pozastavení činnosti politického hnutí LIST JAROMÍRA SOUKUPA. S ohledem na úmrtí předsedy Senátu Jaroslava Kubery vyhlásil prezident na 27. a 28. března 2020 doplňovací volby na Teplicku. Ve chvíli vyhlášení voleb počala běžet ochranná doba, v níž nemůže Nejvyšší správní soud o návrhu vlády na pozastavení činnosti politické strany rozhodnout. Mimořádně nezvyklá situace ale nastala v okamžiku, kdy se doplňovací volby neuskutečnily, protože vláda v rámci nouzového stavu svým usnesením o přijetí krizového opatření ze dne 15. března 2020 č. 218, vyhlášeným pod č. 88/2020 Sb., rozhodla o odložení voleb.

To soudci senátu ve věcech volebních Nejvyššího správního soudu považují za nezákonné a nedemokratické.

„Jakkoli nic nenaznačuje, že by vláda nebyla vedena čistými motivy, a jakkoli by bylo možno argumentovat, že byla naplněna dispozice čl. 10 ústavního zákona o bezpečnosti České republiky v části, v níž se přijetí takového opatření podmiňuje existencí podmínek (mimořádných okolností), které neumožňují konat volby v řádném termínu, nelze – bez popření ústavnosti – rezignovat na základní pravidla, které ústavní zákon právě pro takové mimořádné krizové situace, jaké nyní čelíme, stanoví. Chránit je třeba nejen zdraví, životy a hospodářství, ale i demokratický ústavní a právní stát,“ uvedl předseda volebního senátu Tomáš Langášek.

Vláda podle rozhodnutí senátu ve věcech volebních NSS přijetím usnesení o odložení hlasování v doplňovacích volbách do Senátu jednala mimo svou pravomoc i působnost, a proto je tento akt natolik vadný, až je nicotný.

„Je také zřejmé, že Parlament, včetně Senátu, o jehož konstituování koneckonců jde, žádný zákon o odložení doplňovacích voleb či hlasování v doplňovacích volbách do Senátu nepřijal a že mu takový návrh zákona vláda v rámci nouzového stavu, ve stavu legislativní nouze, nepředložila ani předem, ani dodatečně (což neznamená, že tak ještě nemůže učinit),“ uvádí se mimo jiné v usnesení Nejvyššího správního soudu.

I přesto, že volby neproběhly, Nejvyšší správní soud řízení o návrhu na pozastavení činnosti LISTU JAROMÍRA SOUKUPA přerušil.

Úplné znění rozhodnutí ze dne 1. dubna 2020 ve věci sp. zn. Pst 19/2019 zde.

Dne 1. dubna 2020 vpodvečer Ministerstvo vnitra uvedlo, že připraví speciální zákon pro odklad doplňovacích voleb do Senátu na Teplicku a 2. 4. 2020 odpoledne bude o záležitosti jednat stálá sněmovní komise pro ústavu.

 

Zdroj: NSS a ČTK

Foto: redakce AD

Go to TOP