NS po rekonstrukci otevřel velkou jednací síň – Sál Františka Vážného

Nejvyšší soud hostí od čtvrtka 13. října 2022 na 50 významných osobností evropské justice, účastníků Kolokvia Sítě předsedů nejvyšších soudů evropské unie. Na úvod třídenní mezinárodní akce, uspořádané v rámci předsednictví České republiky v Radě EU, Nejvyšší soud ve své budově na Burešově ulici slavnostně otevřel zrekonstruovaný velký jednací sál. Ten nově ponese jméno Sál Františka Vážného, po prvorepublikovém místopředsedovi Nejvyššího soudu a zakladateli sbírek soudních rozhodnutí.

 

Rekonstrukce jednacího sálu v budově Nejvyššího soudu začala v únoru letošního roku a skončila před několika málo týdny. Generálním dodavatelem byla společnost ARCHATT PAMÁTKY s.r.o., projektantem Arch. Design. Původní sál pocházel z roku 1986, pro své potřeby si jej nechal jako přístavbu dvorního traktu původní funkcionalistické budovy vystavět Krajský sekretariát KSČ, který v místě tehdy sídlil. Rekonstrukce byla už opravdu nutná, jak vysvětluje předseda Nejvyššího soudu JUDr. Petr Angyalossy, Ph.D., „Na budově z 30. let minulého století, i její dvorní přístavbě, kam se Nejvyšší soud nastěhoval před třiceti lety, je pořád, co opravovat a zlepšovat. V sále byla před rekonstrukcí improvizovaně dlouhé roky umístěna za nevzhlednou zástěnou knihovna Nejvyššího soudu. Po přestěhování knihovny do nového křídla budovy jsme konečně získali možnost sál nejen opravit, ale při té příležitosti i rozšířit na kapacitu více než 130 osob. Nejvyšší soud potřebuje reprezentativní prostory, protože pořádá významné akce jako je právě probíhající Kolokvium. V případě potřeby je možné sál využívat také jako velkou jednací síň.“

Původní cena realizace zakázky se na základě veřejné soutěže odhadovala na 27,5 mil. Kč, nakonec se kvůli nárůstu cen stavebního materiálu a skrytým nedostatkům, jež si vynutily vícepráce, navýšila až na 31 mil. Kč.Profesor JUDr. František Vážný
(1. 4. 1868 – 9. 3. 1941) byl soudcem (soudním radou) Nejvyššího soudu už od jeho vzniku v roce 1918. Předsedou senátu (senátním prezidentem) Nejvyššího soudu se stal v roce 1921. V letech 1922 až 1935 působil jako místopředseda (druhý prezident) Nejvyššího soudu. František Vážný se proslavil především jako zakladatel „Vážného“ sbírek soudních rozhodnutí. Nejvyšší soud díky němu vydával jednak sbírku Rozhodnutí nejvyššího soudu československé republiky ve věcech občanských, tak i sbírku Rozhodnutí nejvyššího soudu československé republiky ve věcech trestních. Z těchto sbírek soudci ve svých rozsudcích nezřídka citují i dnes.

S evidencí judikatury měl František Vážný zkušenosti už ze svého předchozího působení jako soudce Nejvyššího soudního a kasačního dvora ve Vídni (1904–1914). Po odchodu do penze zemřel František Vážný v roce 1941 v Brně, kde je pochován na Ústředním hřbitově.


Nejvyšší soud ČR

Foto: NS

Go to TOP