ČAK oznamuje zrušení advokátních zkoušek v listopadu a prosinci        

Po dlouhých a složitých debatách Česká advokátní komora nakonec rozhodla o tom, že za stávajících podmínek je zcela nereálné zorganizovat v listopadovém

Po dlouhých a složitých debatách Česká advokátní komora nakonec rozhodla o tom, že za stávajících podmínek je zcela nereálné zorganizovat v listopadovém a prosincovém termínu advokátní zkoušky. Proto předseda Zkušební komise ČAK JUDr. Karel Brückler advokátní zkoušky do konce tohoto roku zrušil a vydal následující oznámení:


Vážení advokátní koncipienti a uchazeči o složení advokátních zkoušek, vážení zkušební komisaři,


s ohledem na současný stav nákazové situace Covid-19, přijatá preventivní opatření a předpokládaný vývoj situace v následujících týdnech, nelze zajistit a zaručit ke dni odeslání pozvánek (dne 23. října 2020) na advokátní zkoušky, že písemnou a ústní část advokátních zkoušek bude možné v listopadu a v prosinci 2020 realizovat při dodržení zdravotních opatření a preventivních omezení.

Ze shora uvedených důvodů proto překládám advokátní zkoušky z termínu listopad/prosinec na neurčito.  Nový termín bude stanoven bezprostředně po uvolnění dosud přijatých opatření.

Uchazeči o advokátní zkoušku budou vyrozuměni o novém termínu Odborem výchovy a vzdělávaní ČAK, dosud provedené přihlášení na zkoušku zůstává v platnosti.

JUDr. Karel Brückler předseda Zkušební komise ČAK

 

P. S. Pokud jde o vstupní písemné testy plánované na prosinec, zatím se s jejich konáním počítá, pokud se ovšem ještě nezpřísní současná opatření.

Go to TOP