ZP v době pandemie. Webinář k řešení aktuálních pracovněprávních situací

Pracovní právo prochází v době pandemie nebývalou zatěžkávací zkouškou. Zaměstnavatelé byli nuceni přizpůsobit své provozy mimořádné situaci, při níž se často vyskytují problémy s aplikací jednotlivých pracovněprávních institutů, např. je to výkon práce z domova, odměňování, překážky v práci, skončení pracovního poměru, čerpaní dovolené apod. Odpovědi na otázky týkající se uvedených témat vám dá webinář Zákoník práce v době pandemie, pořádaný 7. prosince 2020 od 9 do 12,30 hodin Právnickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci.

 

Webinář je určen pro advokáty, podnikové právníky, vedoucí pracovníky, personalisty a další zájemce, kteří jsou s pracovním právem v každodenním styku. Cílem akce je seznámit posluchače s možnostmi postupu a nastínit alternativy řešení aktuálně se vyskytujících pracovněprávních situací.

Přednášet bude JUDr. Petr Podrazil, Ph.D., odborný asistent a garant oboru pracovního práva na katedře soukromého práva a civilního procesu PF UP. Působí jako lektor pro pořadatele vědeckých seminářů, pravidelně publikuje v českých a zahraničních vědeckých časopisech, účastní se národních a mezinárodních vědeckých projektů, je jedním ze spoluautorů prestižního komentáře k občanskému zákoníku.

Webinář se uskuteční on-line přes ZOOM (odkaz včetně prezentace bude zaslán všem přihlášeným jeden den před konáním webináře na e-mail).

Cena je 1 000 Kč včetně DPH.

Uzávěrka přihlášek a plateb je 4. prosince 2020.

Přihlašovat se můžete ZDE.

V případě jakýchkoliv dotazů se můžete obrátit na Mgr. Michaelu Šrámkovou, Oddělení komunikace a vnějších vztahů PF UP, michaela.sramkova@upol.cz.

 

Redakce AD
Foto: Pixabay

 

 

Go to TOP