Knihovna ČAK v Praze funguje i za koronakrize, Brno pouze on-line

Advokáti a advokátní koncipienti mohou i v této době osobně využít služeb knihovny a informačního centra České advokátní komory v Praze. Brněnská knihovna v Kleinově paláci bude od 14. října 2020 poskytovat služby pouze on-line. S ohledem na současnou epidemiologickou situaci je otevírací doba pražské knihovny omezena, stejně jako platné úřední hodiny ČAK, tedy v pondělí a ve středu, vždy od 8 do 11 hodin a od 14 do 16 hodin.  

Centra neposkytují advokátům a koncipientům pouze prezenční služby. Na žádost zaslanou e-mailem nebo telefonickou žádost máte možnost obdržet skeny požadovaných dokumentů, například znění komentářů k jednotlivým paragrafům, články, judikaturu…, to vše do rozsahu maximálně 30 stran. „Přímo v den písemných advokátních zkoušek zapůjčujeme proti finanční záloze také potřebnou literaturu a běžně mohou návštěvníci také zasednout k počítačům, které jsou zde k dispozici a využít elektronické systémy právních informací, například ASPI, Beck online a další,“ uvádí Alena Karlová z pražské knihovny ČAK, která tady se svojí kolegyní zpracuje pro advokáty více než 400 rešerší ročně. Z brněnské knihovny každoročně odejde více než 250 vyřízených advokátních požadavků a zhruba dvojnásobný je roční počet osobních návštěv.


Přehled všech publikací ve fondu knihoven mají uživatelé k dispozici na webových stránkách ČAK v 
online katalogu. Vyhledávat v něm jednotlivé odborné publikace je možné prostřednictvím jednoduchého formuláře, popřípadě lze použít formulář pro kombinovaný dotaz, který umožňuje zadávat složené dotazy spojené logickými operátory. U jednotlivých nalezených záznamů dokumentů lze snadno vyvolat kompletní bibliografickou informaci (údaje o autorech, vydavateli, roku vydání, doprovodném materiálu atd.). Důležitou informací je údaj o dostupnosti hledaného dokumentu. Podle přírůstkového čísla lze jednoduše rozeznat, která kniha je uložena v knihovně v Praze a která je uložena v Brně (přírůstková čísla od 1 do 99 999 jsou pražská, od 100 001 brněnská). Online katalog knihovny se samozřejmě pravidelně aktualizuje.

Knihovní fond je průběžně doplňován vybranými knižními novinkami z produkce nejvýznamnějších právních nakladatelství a vydavatelství, aby zpřístupnil advokátům a advokátním koncipientům nejaktuálnější dostupné informační zdroje. Nové přírůstky knihovny získávají nejen klasickým nákupem, ale také dary od svých čtenářů, kterými jsou především advokáti, vedoucí jednotlivých odborů ČAK a různé odborné instituce.

„V pražské knihovně máme elektronicky zpracován také velmi bohatý fond historické literatury.  U tohoto historického fondu, který není uložen přímo v knihovně, je třeba, aby se na nás advokáti obrátili alespoň jeden den před svojí plánovanou návštěvou, aby knihu měli k dispozici,“ dodala Alena Karlová.

Informace potřebné ke své práci může tedy advokát a advokátní koncipient získat buď osobní návštěvou  knihovny (v Praze jsou k dispozici čtyři pracovní místa, dvě s počítači a přístupem na internet, v Brně tři pracovní místa, jedno s počítačem a přístupem na internet), nebo může telefonicky či e-mailem kontaktovat přímo jejich pracovnice a požádat je o zaslání adresných informací elektronickou cestou.

 

Umístění, aktuální otevírací doba a personální zajištění knihoven

Knihovna Kaňkův palác, 1. patro nádvorní budovy, Národní třída 16, Praha 1
pondělí a středa: 8,00 – 11,00 a 14,00 –  16,00 hodin
Alena Karlová, Mirka Pátková, tel.: 273 193 166-7, e-mail: knihovna@cak.cz

Knihovna Kleinův palác, 4. nadzemní podlaží, nám. Svobody 84/15, Brno
Knihovna bude pro advokátní veřejnost od 14. 10. 2020 do odvolání uzavřena. Požadavky advokátů a advokátních koncipientů budou vyřizovány pouze elektronickou formou.
Mgr. Lenka Danilišin, tel.: 513 030 115, e-mail: danilisin@cak.cz

 

 

Text a foto: redakce AD

Go to TOP