Bezbariérová ordinace není luxus, říká zástupkyně ombudsmana

Na začátku tohoto roku se na Kancelář veřejného ochránce práv obrátil muž pohybující se na vozíku. Jeho stížnost se týkala návštěvy lékařky a zahrnovala hned několik problémů – mimo jiné chybějící bezbariérový přístup do její ordinace či nevhodnou komunikaci lékařky i její zdravotní sestry, a dále komunikaci s krajským úřadem, jemuž pacient adresoval svou první stížnost. K části podnětu stěžovatele se totiž krajský úřad vůbec nevyjádřil. Na základě šetření ombudsmana byla přijata taková opatření, která zajistí bezbariérový přístup do ordinace.

 

Kromě chybějícího bezbariérového přístupu do ordinace si muž stěžoval také na to, že nebyl dodržen objednací čas a nebyl přednostně ošetřen, ale i na to, že komunikace lékařky a její zdravotní sestry byla nevhodná. Během šetření podnětu stěžovatele zástupkyně ombudsmana Mgr. Monika Šimůnková konstatovala, že krajský úřad pochybil především tím, že nevyřídil všechny body jeho stížnosti.

Zástupce krajského úřadu sice provedl u lékařky místní šetření, ale nevyjádřil se ke všem bodům stížnosti – chybělo jeho vyjádření k bezbariérovosti. Přitom ze záznamu o šetření vyplývá, že lékařka má několik pacientů, kteří se pohybují na vozíku. I přesto úřad nezkoumal, jak je vyřešen jejich bezbariérový přístup do ordinace.

„Krajský úřad měl dodatečně informovat stěžovatele o svém posouzení prostorů ordinace lékařky z hlediska bezbariérovosti a lékařce doporučit přijmout vhodná opatření v závislosti na možnostech ordinace. V daném místě se nabízela například nájezdová rampa. Na základě našeho šetření krajský úřad k tomuto kroku skutečně přistoupil a lékařce doporučil přijetí vhodných opatření. Případ jsme tak mohli uzavřít,“ uzavírá zástupkyně ombudsmana Mgr. Monika Šimůnková.

 

Zdroj: Kancelář veřejného ochránce práv
Foto: Pixabay

 

Go to TOP