Od srpna 2021 budou vydávány občanské průkazy s otisky prstů

Novelu zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, podle níž budou od příštího srpna vydávány občanské průkazy s biometrickými údaji – dvěma otisky prstů a fotografií držitele na bezkontaktním čipu, schválila v pondělí 5. října 2020 vláda. Norma mění i dobu platnosti u některých občanských průkazů – například průkazy seniorů nad 70 let budou platit 35 let.

 

Novela zákona o občanských průkazech reaguje na nařízení Evropského parlamentu z roku 2018, navržené v rámci protiteroristických opatření. Jeho cílem je znesnadnit padělání dokladů a jejich zneužití pro vstup do EU ze zemí mimo blok. Nařízení má vstoupit v účinnost v srpnu 2021. V souladu s ním bude muset být součástí občanských průkazů i strojově čitelná část, díky níž by průkazy splňovaly minimální bezpečnostní normy v podobě, jak je stanoví Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO).

Novela ruší vydávání občanských průkazů bez strojově čitelných údajů s měsíční platností, které byly vydávány v souvislosti s výkonem volebního práva. Předklad novely totiž upravuje vydávání průkazů ve zkrácené lhůtě, a to buď do 24 hodin v pracovním dnu, nebo do pěti pracovních dnů.

Podle novely zákona nebudou v občanském průkazu zapisovány některé údaje, jako je například rodné číslo nebo akademický titul. Jako identifikátor by podle informací Ministerstva vnitra mohlo sloužit číslo průkazu, z něhož – na rozdíl od rodného čísla – nelze vyčíst další osobní údaje.

Každý občan ČR starší 15 let musí mít občanský průkaz vydán, není-li ovšem omezena jeho svéprávnost. Osoby mladší 15 let a lidé s omezenou svéprávností tuto povinnost nemají, o vydání průkazu ale mohou požádat.

Občanské průkazy osob starších 15 let budou mít opět platnost deset let. Děti do šesti let mohou dostat průkaz s platností na dva roky, průkazy dětí od šesti do 15 let budou mít pětiletou platnost. Průkazy, které budou vydány lidem nad 70 let, pak budou platit 35 let. Podle novely bude také možné si znehodnocený občanský průkaz ponechat.

Děti mladší šesti let a osoby, u kterých je fyzicky nemožné odebrání otisků prstů, budou osvobozeny od povinnosti otisky poskytnout. To se týká i dětí do 12 let. V případě, že je nemožné odebrat otisky dočasně, bude podle novely průkaz vydán s platností na rok.

Podle odhadu předkladatele normy by měly náklady související s technickým zabezpečením občanských průkazů činit do roku 2025 zhruba 707 milionů korun.

 

Zdroj: ČTK
Foto: Pixabay

 

Go to TOP