Konference ČAP Aktuální trendy v odškodňování újmy se koná! On-line

Zabýváte se problematikou odškodnění? Zúčastnili jste se předchozích konferencí pořádaných Českou asociací právniček na toto téma a chystali jste si i na konferenci Aktuální trendy v odškodňování újmy V, která se má konat 9. října v aule ČAK, Myslíkova 258/8, Praha 2? Nemusíte mít strach, že o ni z důvodu nouzového stavu přijdete, konference se bude konat, ovšem v on-line režimu!

S ohledem na opatření související s pandemií onemocnění Covid-19 se organizátoři rozhodli vyzkoušet zcela novou platformu a dimenzi, která bude – jak se ukazuje – do budoucna nezbytná pro udržení vzájemné komunikace.

 

Nikdo z přednášejících zatím neodřekl svou účast, a tak se účastníci akce mohou těšit na následující program:

9:00  zahájení konference

9:00–9:40 JUDr. Jaromír Jirsa, soudce Ústavního soudu ČR, vystoupí s příspěvkem „Ústavní soud – aktuálně k odčinění újmy na zdraví a pozůstalých“, a nepochybně se bude věnovat i tématu Covid-19, např. rozhodnutí Pl ÚS 8/2020, kde byl zpravodajem a které se týkalo odmítnutí ústavní stížnosti směřující proti usnesení vlády o nařízení nouzového stavu

9:40–9:50  přestávka

9:50–10:30  JUDr. Michal Ryška, soudce Krajského soudu v Brně, seznámí s judikaturou, svůj příspěvek nazval „Náhrada újmy sekundárních obětí“.

10:30–10:40 přestávka

10:40–11:20   JUDr. Martin Mikyska, advokát, expert na pracovní právo, seznámí účastníky akce s aktualitami a obsáhlou novelou Zákoníku práce. Jeho příspěvek nese název: „Odškodnění za újmu na zdraví v občanském a pracovním právu v měnícím se čase (srovnání, vzájemné inspirace)“.

11:20–11:30  přestávka

11:30–12:10  JUDr. Klára Dvořáková, advokátka, expertka na problematiku cestovního ruchu a profesní odpovědnost; autorka zákonu lex voucher, vystoupí s příspěvkem, týkajícím se nároku zákazníků vůči cestovním kancelářím s názvem „Nároky zákazníků vůči cestovním kancelářím aneb nejen o lex voucher“.

12:10–12:20  přestávka

12:20–13:00  JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M., je uznávaný expert na zdravotnické právo, kterému se povedlo uspět u Městského soudu v Praze se žalobou na nezákonnost mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví k onemocnění Covid-19, jež byla jako nezákonná zrušena rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 23.4.2020 č.j. 14 A 41/2020. Dr. Dostál nazval svůj příspěvek: „Problémy s dostupností hrazené péče, léčiv a zdravotnických prostředků: prostor pro škodní odpovědnost?“

13:00  ukončení konference

Všem, kteří se přihlásili, zašlou organizátoři výzvu k účasti, bude jim také umožněna komunikace s přednášejícími. Všichni budou kontaktováni prostřednictvím e-mailu, který udali při přihlášení. Přihlášku na konferenci včetně platebních údajů naleznete na www.cwla.cz.

Zástupkyně České asociace právniček se těší (nejen) na virtuální setkání a rády by ujistily, že ochrana zdraví je prioritou i pro ně.

 

Zdroj: ČTK
Foto: Pixabay

 

 

Go to TOP