Kancelář ombudsmana vydala publikaci Odstraňování staveb pro občany i úřady

Stavební právo je druhou největší oblastí, s níž se veřejný ochránce práv JUDr. Stanislav Křeček setkává v rámci podnětů občanů. Nepovolené stavby a jejich odstraňování patří k často zmiňovaným problémům, proto v aktualizovaném vydání publikace stanovisek Odstraňování staveb II ombudsman Křeček zohledňuje nejnovější poznatky získané při šetření konkrétních případů nesprávného či nezákonného jednání úřadů nebo jejich nečinnosti. Publikace pro ilustraci nabízí i řadu příkladů dobré a špatné správní praxe v této oblasti.

 

 

Sborník je určen jak stavebníkům, tak těm, kdo se cítí být stavební činností dotčeni na svých právech. Vysvětluje základní pojmy, instituty a principy veřejného stavebního práva spojené s oblastí odstraňování staveb.

„Pokoušíme se vnést do této značně složité právní oblasti základní přehled a hledat odpovědi na sporné právní otázky, které mohou při řešení mnohdy bezvýchodných životních situací vyvstat. Stavebníci se dozví, jak postupovat v případech, kdy stavební úřad přikročí k řízení o odstranění jejich stavby. Vlastníkům sousedních nemovitostí pak publikace nastíní, jak se mohou úspěšně domoci svých práv vůči nepovoleným stavbám a postupům neukázněných stavebníků. Úřady zde naleznou odpovědi na řadu důležitých otázek a mohou se seznámit s právními názory, k nimž ombudsman v této oblasti v uplynulých letech dospěl,“ shrnuje veřejných ochránce práv JUDr. Křeček, který se agendě veřejného stavebního práva věnuje řadu let.

V současné době je podle JUDr. Stanislava Křečka třeba víc než kdy jindy si připomenout, že by zákonodárce neměl bezmyšlenkovitě přistupovat k úpravě veřejného stavebního práva bez vyhodnocení a pečlivé analýzy. „Jsou to právě historické zkušenosti a paměť orgánů státní správy, co výrazně přispívá ke stabilizaci a zefektivnění státní správy. I z těchto důvodů jsem se rozhodl vydat aktualizovaný sborník stanovisek. Přes probíhající proces rekodifikace stavebního práva, ke kterému jsem uplatnil řadu výhrad, chci alespoň takto přispět ke stabilizaci veřejného stavebního práva,“ dodává ombudsman Křeček.

Publikace Odstraňování staveb II a v ní zahrnutá doporučení by tak měla sloužit pro dobrou praxi jednotlivých úřadů a vést ke kultivaci výkonu veřejné moci v souladu s principy dobré správy.

Sborník obsahuje obecnou část, kterou přestavuje několik kapitol zaměřených na základní otázky související s tématem odstraňování staveb, otázky týkající se stavební kázně, typů nepovolených staveb, oblasti pasportizace staveb, způsobů zamezení nepovolené stavební činnosti či samotnému řízení o odstranění staveb. Dále pak jsou kapitoly vztahující se ke specifickým řízením o nepovolených stavbách a k samotnému výkonu rozhodnutí o odstranění staveb. Zobecněné poznatky doplňují vybraná stanoviska veřejného ochránce práv a přehled nejvýznamnější soudní judikatury.

Elektronická verze brožury Odstraňování staveb II (2020).

Zdroj: Kancelář veřejného ochránce práv
Foto: Pixabay

Go to TOP