Návrh na uzákonění chráněného účtu kabinet podpořil, s připomínkami

Na svém zasedání v pondělí 21. září vláda podpořila uzákonění zvláštního bankovního účtu, na kterém by mohli mít dlužníci uloženy v exekuci nezabavitelné peníze. Tak zvaný chráněný účet by musela banka založit na žádost dlužníka zdarma a vést jej za podmínek jeho běžného účtu. K návrhu koaličních poslanců měl však kabinet několik připomínek.

 

Podle vládních legislativců obsahuje předklad některé nepřesné formulace. Není například jasné, zda bude správa sociálního zabezpečení schopná posílat na chráněný účet důchody, jak návrh předpokládá. Dále není zřejmé, jak by měl exekutor postupovat v případě podezření, že se na chráněném účtu vyskytly nesrovnalosti. Přesto ministři dali návrhu souhlasné stanovisko.

„Navrhovaná právní úprava je nezbytná, neboť představuje jediný efektivní a přiměřeně rychlý způsob řešení neoprávněných exekucí na účet povinného, snížení administrativní zátěže zaměstnavatelů a posílení bezhotovostního transparentního bankovního styku,“ uvádí důvodová zpráva.

Jak je uvedeno výše, chráněný účet by musela banka založit na žádost dlužníka zdarma a musela by jej vést za podmínek jeho běžného účtu. Shromažďovaly by se na něm peníze, které exekuci nepodléhají a jež jsou určeny k uspokojování životních potřeb dlužníka a jeho rodiny. Dlužník by mohl mít pouze jeden chráněný účet.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), a zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, upravuje také jednorázovou výplatu dlužníkovi z jeho obstaveného účtu. Do konce roku jde v souvislosti se změnami schválenými kvůli koronavirové krizi o čtyřnásobek životního minima, od ledna by to měl být znovu dvojnásobek. Poslanecká předloha by částku zvýšila na trojnásobek životního minima. Návrh rovněž zpřesňuje částku, kterou bude mít k dispozici dlužníkův manžel, pokud bude obstaven i jeho účet. Půjde o polovinu peněz, nejméně o trojnásobek životního minima.

O předloze nyní rozhodne Sněmovna. Autoři předkladu normy chtějí, aby ji Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schválila zrychleně již v prvním čtení tak, aby mohla být účinná od příštího roku.

 

K problematice chráněných účtů se pro Advokátní deník vyjádřil JUDr. Pavel Staněk, prezident České asociace věřitelů: 

JUDr. Pavel Staněk, prezident České asociace věřitelů

Chráněný účet může skutečně pomoci dlužníkům, aniž by znamenal poškození práv věřitelů. Díky němu by dlužníci v budoucnu mohli bez problémů disponovat s příjmem, který jim po srážkách zůstane, což je nyní mnohdy problém. O jeho zavedení se mluví již několik let a právě nyní by bylo velmi vhodné, aby bylo konečně převedeno do praxe. Výhodami chráněného účtu je větší finanční svoboda a jistota dlužníka, a zároveň i nižší riziko, že si bude nucen půjčovat u lichvářů, protože se nedostane ke své výplatě. Slibuje také menší zájem dlužníků pracovat takzvaně načerno, neboť by si nenechávali vyplácet peníze na ruku ze strachu, že jim je z účtu strhnou. To by samozřejmě bylo plusem nejen pro ně, ale ve výsledku i pro věřitele a stát.

 

 

Zdroj: ČTK a ČAV
Foto: Pixabay

Go to TOP