ČAK zajistila pro 1. interpelační den nový termín – 9. listopad 2020

Právě dnes dopoledne měl v pražském Mánesu probíhat historicky první Interpelační den ČAK. Přihlášení advokáti měli zasednout do sálu a před ně vedení Komory připravené odpovídat na jejich dotazy, reagovat na připomínky. Jenže všechno je jinak – Komora mínila a Covid-19 měnil.

Když představitelé ČAK plánovali První interpelační den ČAK, byl Covid-19 zcela „pod kontrolou“ a čeští občané, včetně advokátů, si užívali na prázdninách a dovolených. V okamžiku, kdy byl zařazen do kalendáře akcí ČAK, již počty nemocných pozvolna narůstaly, ale nijak výrazně. Naopak dramaticky rostly počty registrovaných advokátů, a proto ČAK rychle hledala sál s větší kapacitou, než jakou nabízejí zasedací místnosti v Myslíkově ulici, aby všichni přihlášení účastníci měli dostatečný komfort bez pocitu ohrožení nákazou. Jenže během posledního týdne čísla nemocných skokově narostla (karanténa je už i mezi zamýšlenými řečníky interpelací) a pod vlivem těchto zpráv a velmi nepříznivých prognóz příštích dní, se představenstvo ČAK rozhodlo akci v avizovaném termínu odvolat. Zároveň hned začalo hledat nový termín, s vírou, že po zavedení aktuálních opatření by mohl být i epidemiologicky příznivější.

„Poptali jsme nejbližší možný termín, který se nám zdá být reálný, i když samozřejmě nelze odhadnout, jak budou pandemická situace a nařízená hygienická opatření vypadat. Takže s výhradou toho plánujeme interpelace na 9. listopadu 2020 od 9 hodin opět v Mánesu. Kapacitně by zatím sál mohl stačit, je dobře větratelný a ostatní požadavky snad dokážeme zajistit dalšími hygienickými a bezpečnostními opatřeními,“ uvedl pro AD předseda ČAK JUDr. Vladimír Jirousek.

Jestliže by zájem advokátů vysoce překročil kapacitu sálu (do jejího naplnění ještě zbývají volná místa a přihlásit se je možné ZDE), pokusí se ČAK na uvedený termín rezervovat jiný, větší sál. Představitelé Komory chtějí, aby opravdu každá advokátka a každý advokát, kteří projeví zájem na interpelační den přijít, měli možnost se tohoto dne také zúčastnit.

Pokud budou zavedena ještě přísnější omezení hromadných akcí než dnes a znemožnila by i tento náhradní termín, o interpelace advokáti nepřijdou.

„Najdeme termín, v němž se to jistě podaří, i kdyby to mělo být s dalším odkladem. Členové vedení Komory o toto setkání velmi stojí a ani v nejmenším se na jejich dotazy, ať budou jakékoliv, odpovídat nebojí. Ostatně myšlenka na interpelační den vznikla právě na vedení ČAK, takže podezřívat je ze strachu skládat účty ze své činnosti, je mylné a zcela nepravdivé! Naopak oboustranná komunikace je velmi potřebná a pro vzájemné vztahy naprosto nepostradatelná,“ dodala vedoucí Odboru vnějších vztahů a tisková mluvčí ČAK PhDr. Iva Chaloupková.


V advokátních diářích má tedy PRVNÍ INTERPELAČNÍ DEN ČAK nové datum – pondělí 9. listopadu 2020 od 9 do 12 hodin a uskuteční se v Multifunkčním sálu Galerie MÁNES, Praha 1, Masarykovo nábřeží 250/1.

Odpovídat na dotazy z pléna budou: předseda ČAK JUDr. Vladimír JIROUSEK, místopředsedové ČAK JUDr. Monika NOVOTNÁ, JUDr. Radim MIKETA, Mgr. Robert NĚMEC, LL.M., a JUDr. Tomáš SOKOL. Dále předseda Odvolací kárné komise JUDr. Bohuslav SEDLATÝ, předseda Kárné komise JUDr. Tomáš HERBLICH, předseda Kontrolní rady JUDr. Jan MIKŠ, ředitelka pobočky ČAK v Brně JUDr. Irena SCHEJBALOVÁ, tajemník ČAK JUDr. Petr Čáp a další.

Uzávěrka přihlášek je 2. listopadu 2020. Pokud jsou ještě volná místa, lze přihlášku poslat (informace o aktuálním stavu je uvedena na webu ČAK u semináře).

Do středy 4. listopadu 2020 je také možné zasílat dotazy e-mailem na adresu: seminare@cak.cz. Otázky a odpovědi z této e-mailové adresy, stejně jako ze sálu, zaznamená Advokátní deník a následně je zveřejní i pro ostatní advokáty, kteří nevyužijí možnosti osobního kontaktu či elektronické komunikace.

„Závěrem bych chtěl za celé vedení České advokátní komory poděkovat všem zaregistrovaným advokátům, kteří pochopili posunutí termínu i naši snahu o obezřetnost a opatrnost. Chceme veškeré naše akce, tedy i interpelační den uskutečnit bezpečně a neohrozit nákazou a karanténou řadu advokátních kanceláří,“ uvedl ještě na závěr předseda ČAK JUDr. Vladimír Jirousek.


Redakce AD
Foto: redakce AD, VitVit/CC BY-SA 4.0,  https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=89203772, a galeriemanes.com

Go to TOP