ČAK se připojila k prohlášení Helsinské nadace o běloruských advokátech

Česká advokátní komora sleduje situaci kolem zadržení opozičních běloruských advokátů Ilyy Saleiho a Maksima Znaka a kvůli jejich kauze v trestní věci, jež je dle dostupných zdrojů nepochybně politicky motivována, se připojila k „otevřenému prohlášení“ Helsinské nadace.

Dne 9. září 2020 provedla běloruská policie prohlídky v bytech advokátů Maksima Znaka a Illie Salei. Advokátům nebyla zatím sdělena žádná obvinění. Zatímco Maksim Znak byl vzat do vazby, Illia Salei zůstává zadržován bez sdělení obvinění.

Maksim Znak a Illia Salei jsou v Bělorusku známými a renomovanými advokáty – obhájci. Jsou to vysoce kvalifikovaní odborníci uznávání nejen v Bělorusku, ale i v zahraničí.

Advokáti Maksim Znak a Illia Salei poskytovali právní služby Viktoru Babarikovi (stejně jako členům jeho kanceláře Eduardovi Babarikovi a Marii Kolesnikové) a Světlaně Tikhanovské, která se účastnila prezidentské kampaně 2020. Není pochyb o tom, že při výkonu své profesní činnosti vykonávali advokacii výlučně v mezích zákona a neporušili právní předpisy Běloruska. V rámci poskytování právních služeb podávali žádosti a stížnosti státním orgánům Běloruské republiky a mezinárodním organizacím zaměřeným na dodržování a obnovu práv svých klientů.

ČAK situaci aktuálně monitoruje a advokáty podporuje. Výslovně se připojila otevřenému prohlášení Helsinské nadace (bod 63) – v českém jazyce ZDE, které podpořilo mimo jiné i CCBE.  

Ta v něm zdůrazňuje, že v souladu se Základními principy OSN o úloze advokátů musí vlády zajistit, aby advokáti mohli vykonávat své profesní povinnosti bez zastrašování, zábran, obtěžování a nepřiměřených zásahů. Advokáti mají jako ostatní občané právo na svobodu projevu, víry, sdružování a shromažďování. Zejména mají právo účastnit se veřejných diskusí týkajících se práva, výkonu spravedlnosti a prosazování a ochrany lidských práv, stát se členem či vytvořit místní, národní nebo mezinárodní organizace a účastnit se jejich setkání, a to bez toho, aniž by čelili profesním omezením na základě jejich oprávněných aktivit či členství v zákonem uznávaných organizacích.

Taktéž AIJA, mezinárodní asociace mladých právníků z iniciativy svých národních zástupců publikovala 11. 9. 2020 své hluboké znepokojení. Komunita právníků AIJA požaduje okamžité propuštění obou advokátů, protože za zastupování klienta by neměl být zadržován žádný advokát a ani jakýkoliv politický vývoj nesmí bránit advokátům ve svobodném výkonu advokacie.

A konečně i samotní běloruští advokáti a právníci učinili otevřené prohlášení v souvislosti se zadržením svých kolegů a po orgánech Běloruské republiky rovněž požadují, aby:

– okamžitě propustily advokáty Maksima Znaka a Ilyu Saleiho a dodržovaly mezinárodní právní záruky nezávislosti advokátní profese a práva na obhajobu;

– zastavily pronásledování advokátů a právníků, kteří uplatňují své ústavní právo na svobodu projevu vyjadřováním svých názorů v rámci výkonu své profese;

– důsledně dodržovaly ustanovení čl. 62 Ústavy Běloruské republiky: „každý má právo vykonávat a chránit svá práva a svobody, včetně práva moci kdykoli využít pomoci advokáta či jiných svých zástupců u soudu, jiných státních orgánů, orgánů místní správy, v podnicích, institucích, organizacích, ve veřejných sdruženích a ve vztazích s úředníky a občany. Námitky proti poskytování právní pomoci v Běloruské republice zákon zakazuje.“


Redakce AD
Foto: Pixabay

 

 

Go to TOP