Novelu zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů vláda schválila

Především z důvodů řešení praktických nedostatků a změny ustanovení, která jsou v praxi problematicky využitelná, se na svém posledním jednání 14. září Vláda ČR zabývala novelou zákona č. 341/2011 Sb., o Generální inspekci bezpečnostních sborů (GIBS) a o změně souvisejících předpisů.

 

Konkrétním cílem novely, kterou vláda schválila, byla snaha vymezit oprávnění Stálé komise pro kontrolu GIBS či harmonizovat zákon č. 341/2011 Sb., o Generální inspekci bezpečnostních sborů, se zákonem č. 273/2008 Sb., o policii.

Podle návrhu novely by oprávnění Stálé komise pro kontrolu GIBS měla být přesněji vymezená. Předkladatelé navrhují, aby kontrolní komise byla oprávněna požadovat od inspekce informace a podklady potřebné k provedení kontroly: „Navrhuje se také, aby (kontrolní komise) měla oprávnění seznamovat se s vnitřní strukturou inspekce, informacemi týkajícími se rozpočtové problematiky a souhrnnou informací o činnosti inspekce.“

Současnou úpravu kontroly GIBS označuje Ministerstvo vnitra za neurčitou a obecnou. „Nejčastějším způsobem výkonu kontroly jsou totiž případy, kdy si osoba stěžuje u Stálé komise pro kontrolu GIBS, ačkoliv se jedná o stížnost, kterou už samotná inspekce vyhodnotila jako neopodstatněnou. Smyslem kontrolního orgánu ovšem nebylo vytvoření jakéhosi kvaziodvolacího orgánu, ale zajistit nezávislou a objektivní kontrolu inspekce,“ uvádí návrh normy.

Materiál předložený Ministerstvem vnitra by měl také příslušníkům GIBS nově umožnit provádět kontrolu na alkohol či jiné návykové látky u zaměstnanců policie, celní správy či vězeňské služby v době, kdy plní pracovní nebo služební úkoly. Podle předkladu by však měla inspekce toto oprávnění využívat jen na základě konkrétních poznatků vůči jednotlivcům nebo skupinám osob, nikoliv namátkově. „Opatření vychází z praktických zkušeností, které plynou ze spolupráce s ostatními bezpečnostními sbory při plnění úkolů inspekce v konkrétních případech,“ uvádějí předkladatelé.

Podle nového znění předpisu má být příslušník inspekce také oprávněn při plnění úkolů GIBS bez souhlasu uživatele vstoupit do obydlí, na pozemek či do jiného prostoru, kde je nutné provést určité úkony. Platí to v případě, kdy je vstup do obydlí nutný pro ochranu života nebo zdraví osob a věc nesnese odkladu. „Znění je s ohledem na působnost a úkoly GIBS užší než to, které je v zákoně o policii,“ dodává Ministerstvo vnitra.

Ministerstvo vnitra k návrhu novely uvedlo, že zákon o GIBS nebyl již více než sedm let komplexněji novelizován. „Některá jeho ustanovení se ukazují jako nedostatečná nebo v praxi problematicky využitelná, což v některých případech může vést ke ztížení plnění zákonných úkolů inspekce,“ stojí v předkladu novely.

 

Generální inspekce bezpečnostních sborů vznikla 1. ledna 2012. Prověřuje a stíhá příslušníky policie, celní správy a vězeňské služby, u občanských zaměstnanců se zajímá o trestné činy spáchané v souvislosti s výkonem pracovních úkolů. Stíhá také příslušníky inspekce. Předtím trestné činy u policie řešila Inspekce Policie ČR, její předchůdkyní byla Inspekce ministra vnitra.

 

Zdroj: ČTK
Foto: Pixabay

Go to TOP