Pomáhám za života, budu i po něm. Začal Měsíc dobročinné závěti

Mezinárodním dnem závěti začíná dnes, v pondělí 14. září, v České republice Měsíc dobročinné závěti, vyhlášený v pořadí již potřetí koalicí Za snadné dárcovství. Ta upozorňuje na fakt, že na stát přejde z pozůstalostí každoročně majetek za několik stovek milionů korun.

 

Cílem koalice Za snadné dárcovství, která sdružuje na tři desítky organizací a institucí – jejími členy jsou například Diakonie ČCE, Armáda spásy, Národní divadlo, Cesta domů, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, Amnesty International, SOS dětské vesničky, Lékaři bez hranic či Člověk v tísni – je podpořit dárce a dárkyně v tom, aby sepsali poslední vůli a pamatovali v ní na některou z charitativních organizací. V případě, že to udělají do 12. října 2020, proplatí jim koalice notářský poplatek (a to až do výše 1800 korun).

Majetek lidí bez příbuzných, kteří nesepíšou poslední vůli, propadá po jejich úmrtí státu. Stejně tak přecházejí na stát i pozůstalosti, které odmítnou dědicové. Kupříkladu jen v loňském roce řešil Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 1340 takzvaných odúmrtí a převzal jmění za víc než 289,15 milionu korun.

Upozornit na možnost darů ze závěti má kampaň „Závěť pomáhá“ sloganem: „Pomáhám za života, budu i po něm“. Jak uvádějí organizátoři kampaně, v mnoha státech Evropy je darování ze závěti běžné. Lidé, a to nejen bohatí, poskytují i menší dary. Neziskové organizace již ve své poslední vůli podpořilo i mnoho českých dárců. Přispěli tak na pomoc postiženým, seniorům, opuštěným dětem či ohroženým zvířatům. V průběhu 10 let, od roku 2006 do roku 2016, tak získaly nadace a prospěšné spolky z dědictví přibližně 150 milionů korun.

„V současnosti jednáme s řadou potenciálních dárců, kteří mají k Člověku v tísni nějaký vztah, ale vždy je to citlivá záležitost, za kterou je často velmi pohnutý osobní příběh,“ uvedl Tomáš Vyhnálek z organizace Člověk v tísni. Ta získala v posledních pěti letech ze závětí přes deset milionů korun.

To, že počet dobročinných odkazů stoupá, potvrdil pro AD notář se čtyřicetiletou praxí JUDr. Martin Foukal, čestný prezident Notářské komory. „Dříve to byla promile, dnes to jsou procenta,“ uvedl Foukal. Jak zdůraznil, společnost se po roce 1989 stala pestřejší, ať již jde o vznik dobročinných spolků, charitativní činnost církví, či rozvoj vědy a výzkumu, které je možné posmrtně podpořit.

Co se týče vlivu nového občanského zákoníku na zvýšení počtu dobročinných závětí, velké rozšíření zaznamenal podle slov doktora Foukala především nový institut odkazu. „Sepisovatel závěti stanoví, aby dědic vydal konkrétní majetek či učinil výplatu někomu v oboru či v oblasti, které se po většinu života věnoval, to je nejčastější. V závětích se pak objevují dobročinné organizace jako náhradní dědicové,“ řekl JUDr. Foukal. Zároveň také zdůraznil význam dalších dvou nových institutů pro dobré fungování dobročinných odkazů a závětí, a to institutu správce pozůstalosti a vykonavatele závěti: „Tyto nové instituty chrání dědice, ochrání pozůstalost a umožní její dobré zpeněžení.“

 

Koalice Za snadné dárcovství vyhlašuje Měsíc dobročinné závěti již potřetí. V minulých dvou ročnících uhradila notářské náklady za sepsání poslední vůle či dědické smlouvy desítkám dárkyň a dárců, kteří na prospěšné organizace pamatovali. O proplacení mohou žádat lidé, kteří uzavřou závěť do 12. října a na dobročinné účely odkážou aspoň tolik, kolik činí notářský poplatek. V závěti je přitom možné specifikovat, na co bude dar využit a za jakých podmínek.

Bližší informace o možnosti darovat jsou na webu www.zavetpomaha.cz. Zájemci na stránkách najdou i seznam členů koalice či příběhy lidí, kteří dobročinnou závěť sepsali.

 

Zdroj: ČTK
Foto: Pixabay

Go to TOP