O místo zástupkyně Česka u ESLP se bude ucházet soudkyně ÚS Šimáčková

Soudkyně Ústavního soudu JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D., se rozhodla ucházet o místo české zástupkyně u Evropského soudu pro lidská práva (ESLP) ve Štrasburku. Zúčastní se výběrového řízení, jehož vítěz v listopadu příštího roku nahradí stávajícího českého zástupce v ESLP, soudce JUDr. Aleše Pejchala.

 

Podle doktorky Šimáčková je štrasburský soud součástí evropské struktury budované po druhé světové válce a prodchnuté humanismem. „Myšlenku Evropy sjednocené úctou k lidským právům, demokracii a právnímu státu považuji za jednu z nejhodnotnějších idejí, pro niž stojí za to pracovat,“ řekla JUDr. Šimáčková.

Soudkyní Ústavního soudu (ÚS) je třiapadesátiletá Šimáčková od 7. srpna 2013. Funkční období je desetileté. „Jsem si vědoma svých závazků a váhala jsem, zda mám vůbec právo kandidovat. Můj mandát u Ústavního soudu se však v době nástupu nového českého soudce k ESLP, tedy za více než rok, již bude chýlit ke svému konci,“ uvedla Kateřina Šimáčková. A připomněla, že funkci ústavních soudců už dříve kvůli práci u mezinárodních soudů opustili před vypršením mandátu i prof. JUDr. Jiří Malenovský. CSc., nebo JUDr. Ivana Janů.

Výběrové řízení na kandidáty na funkci soudce ESLP vyhlásilo Ministerstvo spravedlnosti, lhůta pro předložení kandidatur uplyne 30. září 2020. Následně komise vybere tři kandidáty, ze kterých soudce zvolí Parlamentní shromáždění Rady Evropy.

 

JUDr. Kateřina Šimáčková

Po absolvování gymnázia vystudovala K. Šimáčková Právnickou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně, kde později působila jako asistentka katedry ústavního práva a politologie. Po roce 1989 si doplnila vzdělání na univerzitách ve Francii a Německu, v Evropském soudu pro lidská práva ve Štrasburku a v Collège universitaire d´Études fédéralistes v Aostě (Itálie). Od roku 1992 pracovala jako asistentka soudce ÚS ČSFR.

Mezi lety 1994–2009 vykonávala advokátní praxi, v roce 2009 přešla z advokacie do justice na místo soudkyně Nejvyššího správního soudu, působila jako předsedkyně senátu sociálně-správního kolegia a jako členka kompetenčního a rozšířeného senátu. V roce 2013 byla jmenována soudkyní Ústavního soudu.

V letech 2007–2009 byla členkou Legislativní rady vlády. V letech 2008–2012 pak byla na základě jmenování Radou EU členkou Výboru pro výběr soudců Soudu pro veřejnou službu EU. Od roku 2010 je náhradnicí členky Evropské komise pro demokracii prostřednictvím práva (tzv. Benátská komise) za Českou republiku a členkou Zkušební komise pro justiční zkoušky.

Od roku 2001 přednáší na Právnické fakultě MU v Brně, zaměřuje se především na problematiku základních práv a svobod. Vyučuje v kurzech ústavního práva, politologie, státovědy a mediálního a církevního práva, vede kurz Lidská práva v aplikační praxi a Školu lidských práv.

Publikovala v řadě sborníků a časopisů, je spoluautorkou několika právnických učebnic a dalších publikací.

Je předsedkyní brněnské skupiny Společnosti pro církevní právo a členkou Společnosti pro evropské a srovnávací právo.

 

Zdroj: ČTK, NSS
Foto: law.muni.cz (foto K. Šimáčkové) a Adrian Grycuk/CC BY-SA 3.0 PL/ creativecommons.org/licenses (ESLP)

Go to TOP