NSS zamítl stížnost obce Rovná, ta musí zaplatit čtvrt milionu korun

Nejvyšší správní soud (NSS) zamítl svým rozsudkem ze dne 10. září 2020 kasační stížnost obce Rovná na Sokolovsku, a potvrdil tak předchozí rozhodnutí Krajského soudu v Brně i Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Pokuta ve výši 250 000 korun, kterou Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v roce 2016 obci Rovná uložil, tedy definitivně platí.

 

Důvodem pro uložení sankce bylo bezdůvodné vyloučení jedné z firem v tendru na zateplení a výměnu oken místní Základní a mateřské školy Rovná. Pokutu potvrdil také předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Ing. Petr Rafaj a Krajský soud v Brně.

Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k případu uvedl, že rozhodnutí o vyloučení sdružení Designstav & Dozorstav z tendru bylo abstraktní. „Není z něj vůbec zřejmé, z jakého důvodu je nabídka uchazeče nepřijatelná a jaké zadávací podmínky z hlediska splnění kvalifikačních kritérií uchazeč podle zadavatele nesplnil,“ uvedl v rozhodnutí Petr Rafaj. Úřad pokládá uvedené rozhodnutí obce za nepřezkoumatelné, protože chybí řádné odůvodnění. Radnice podle ÚOHS porušila zásadu transparentnosti.

„Tento postup vzbuzuje pochyby o pravých důvodech jednání zadavatele. Nelze akceptovat ani dodatečnou argumentaci zadavatele, že sdružení vzniklé sloučením dvou společností za účelem podání společné nabídky na veřejnou zakázku bylo vytvořeno v rozporu se zákonem a jeho založení je neplatné,“ dodal předseda ÚOHS Rafaj.

Proti rozsudku NSS nejsou přípustné žádné opravné prostředky, rozhodnutí je tak definitivní. Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu je dostupné na úřední desce NSS.

 

Zdroj: ČTK
Foto: Lubor Ferenc, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=36590180

 

Go to TOP