Od července 2021 by neměly jít do prodeje některé plastové výrobky

Již v polovině příštího roku by měl v České republice začít platit zákaz uvádění plastových vatových tyčinek, příborů, talířů nebo brček do oběhu. Doprodej zásob bude možný, úplný zákaz prodeje těchto produktů by měl začít platit nejpozději v roce 2022. Uvádí to návrh nového zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí, který předalo Ministerstvo životního prostředí v uplynulém týdnu k meziresortnímu připomínkovému řízení.

 

Norma se týká vybraných jednorázových plastových výrobků včetně těch z bioplastu a z oxo-rozložitelných plastů a převádí do české legislativy platnou směrnici EU.

Kromě zmíněných produktů nebudou moci být uváděny na trh nádoby na potraviny a nápoje a kelímky z expandovaného polystyrenu. Podle odhadů Ministerstva životního prostředí se v České republice každoročně prodá přibližně 300 milionů plastových brček, 20 milionů talířů, 60 milionů příborů, 40 milionů nádob na jídlo a 40 milionů kelímků z expandovaného polystyrenu.

Návrh zákona obsahuje i další povinnosti a požadavky pro výrobce. Od července 2024 bude muset být u nádob na nápoje z plastu či kompozitních materiálů do objemu tří litrů připevněn uzávěr (víčko) k nádobě. Týká se to i tetrapakových obalů na mléko nebo džusy. Již dříve se státy EU dohodly i na tom, že do roku 2029 by mělo být recyklováno devět desetin plastových lahví. Do roku 2025 se budou muset takové láhve vyrábět alespoň se čtvrtinovým použitím recyklovaného plastu, do roku 2030 by měl tento podíl vzrůst na 30 procent.

V druhé polovině roku 2021 by podle návrhu zákona také měla začít platit povinnost informovat spotřebitele o dostupnosti alternativ a recyklaci výrobků a o tom, jak správně nakládat s odpady. Týkat se to bude nádob na potraviny a nápoje do tří litrů, sáčků a obalů na potraviny k okamžité spotřebě, nápojových kelímků, plastových tašek, vlhčených ubrousků, tabákových výrobků s filtry nebo hygienických vložek a tamponů. Evropská komise vydá pokyny pro jednotnou podobu značení.

Výrobci budou také povinni působit na změnu chování uživatelů. Snížit by se tak měla spotřeba nádob na potraviny a kelímků. Podle rozhodnutí Evropské komise budou muset od roku 2023 členské státy informovat o množství spotřebovaných výrobků.

Zákon dále zavádí povinnost výrobcům finančně se podílet na úklidu odpadů prostřednictvím smluv s obcemi a na nákladech na úklid odpadu odloženého mimo určená místa. Pro producenty tabákových výrobků bude povinnost platit od roku 2023, pro výrobce vlhčených ubrousků a balónků od roku 2024. Již v současné době se rozšířená odpovědnost výrobce vztahuje kupříkladu na nádoby na potraviny nebo nápoje do tří litrů, kelímky a lehké plastové tašky.

Dodržování výše uvedených povinností daných zákonem budou kontrolovat Česká obchodní inspekce, Státní zemědělská a potravinářská inspekce, krajské hygienické stanice či Česká inspekce životního prostředí.

 

Zdroj: ČTK
Foto: Pixabay

Go to TOP