Prevence je vždy lepší než represe, apeluje ČAK nejen na koncipienty

V souvislosti s Mimořádným opatřením, které vydalo Ministerstvo zdravotnictví ČR, a zároveň v souladu s interním opatřením přijatým Českou advokátní komorou k 1. září 2020 bychom chtěli požádat všechny návštěvníky, zejména pak advokáty a koncipienty o zodpovědné vyhodnocení svého zdravotního stavu před plánovanou návštěvou prostor ČAK za účelem vzdělávacích akcí, jednání nebo vyřízení jiných pracovních záležitostí.

„Jsme si vědomi toho, že zejména koncipienti chtějí splnit všechny naplánované aktivity, které jsou v rámci jejich vzdělávání předepsány, a obávají se průtahů nebo dokonce postihů v případě nepřítomnosti na vstupním školení, povinných seminářích a písemné či ústní části advokátních zkoušek. Nicméně, důrazně všechny žádáme, aby nepodceňovali příznaky případného virového onemocnění, a to jak sami u sebe, tak u osob ze svého blízkého okolí, ať už jde o rodinu, kolegy či přátele. V případě jakýchkoliv pochybností o svém zdravotním stavu se z uvedených akcí doporučujeme raději včas omluvit a rozhodně se jich neúčastnit. V každé situaci se najde vstřícné individuální řešení,“ apeluje na zejména koncipienty, kterých se zářijové aktivity týkají nejvíce, vedoucí Odboru výchovy a vzdělávání Ing. Lenka Matoušková.

S ohledem na stávající epidemiologickou situaci jsou zaměstnanci i ostatních odborů České advokátní komory připraveni vyjít koncipientům i advokátům vstříc i bez nutnosti jejich návštěvy Komory a najít řešení jejich záležitosti.  

ČAK již před zlomovým datem 1. září 2020, od kdy je povinné nošení roušek v budovách veřejných institucí, informovala o podmínkách pohybu a pobytu v prostorách ČAK a při účasti na seminářích a školeních. Ne všichni, bohužel, toto opatření dané MZ ČR respektují.

Proto Advokátní deník připomíná, že od úterý 1. září 2020 jsou všechny osoby (návštěvníci, advokáti, koncipienti…) po celou dobu pohybu a pobytu v prostorách České advokátní komory určených pro kontakt s veřejností povinny mít zakrytý nos i ústa ochrannými prostředky, které brání šíření kapének – tedy například rouškou, respirátorem nebo šátkem.

Rovněž je třeba důsledně dodržovat hygienická pravidla. K tomuto účelu jsou všechny prostory ČAK vybaveny stojany s dezinfekcí, dezinfekčními gely a mýdly. ČAK se připojila k projektu NOCOVID a ve všech svých prostorách zajišťuje zvýšená hygienická opatření a dezinfekci veřejných prostor.

„Prosíme tedy advokáty/advokátky, advokátní koncipienty/koncipientky, aby situaci nebagatelizovali a chovali se zodpovědně k sobě i ostatním, včetně zaměstnanců ČAK,“ uvádí tajemník ČAK JUDr. Petr Čáp, přičemž věří, že se tento apel setká s pochopením a rozumným přístupem všech, jichž se týká.


Redakce AD
Foto: Pixabay; ČAK

Go to TOP