Navrhované změny fungování hygienické služby jsou potenciálně protiústavní

Navrhované změny fungování hygienické služby jsou podle právních expertů potenciálně protiústavní. Kritizují posílení kompetencí hlavního hygienika. Informovala iniciativa Síť k ochraně demokracie. Připravovaná novela zákona o ochraně veřejného zdraví zavádí Státní hygienickou službu podléhající právě hlavnímu hygienikovi, který je náměstkem ministra zdravotnictví. Síť samostatných krajských hygienických stanic mění na její územní pracoviště. Změny kritizovala také opozice.

„Návrh, aby mohl hlavní hygienik vlastním rozhodnutím plošně a citelně omezovat práva a svobody, lze hodnotit jako potenciálně protiústavní. Takto významné zásahy do práv a svobod občanů musí podléhat zvýšené a efektivní kontrole Parlamentu a zejména soudů,“ uvádí šestice citovaných odborníků. Mezi nimi je například vedoucí katedry ústavního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Marek Antoš a hlavní autor nového občanského zákoníku Karel Eliáš z Ústavu státu a práva Akademie věd ČR.

Centralizovaná hygienická služba pod dohledem hlavního hygienika by podle návrhu novely měla například pravomoc omezit či zakázat cestování, omezit setkávání mezi lidmi, veřejnou dopravu, obchody, obchodní centra nebo vybrané služby, jako jsou například kadeřnictví, sauny nebo koupaliště. Může také zakázat nebo omezit veřejné i soukromé akce nebo nařídit státním institucím, krajům a obcím, aby vyčlenily pro izolaci nakažených své objekty. Na tak přísná omezení vláda nyní potřebuje nouzový stav.

Ministerstvo zdravotnictví, které návrh připravilo, se podle právních odborníků snaží svěřit jedinému státnímu úředníkovi kompetence, které doposud měla pouze vláda a pouze v době nouzového stavu. Vláda by se tak podle nich vyhnula nutnosti nouzový stav vyhlašovat, a s tím spojené kontrole ze strany poslanců. Nově by také nebylo možné žádat po státu náhrady školy způsobené krizovým opatřením podle krizového zákona.

„Snahu schválit tento návrh skrytý za organizační změny v hygienické službě bez jakékoli diskuse a zrychleně ve stavu legislativní nouze považujeme za porušení demokratických principů tvorby práva,“ uvedli.

Kritiku zejména z řad politické opozice si vysloužila i možnost hygienické služby vyžádat si od mobilního operátora lokalizační data o pohybu nakaženého až tři týdny nazpět ohledně míst, kde pobýval alespoň 20 minut.

Podle ministra zdravotnictví Jana Blatného návrh reaguje na požadavek poslanců, aby některá plošná opatření nepotřebovala nouzový stav. Jako hlavní důvod pro předložení novely je v materiálu pro jednání vlády uvedena neefektivita a obtížné řízení 14 jednotlivých krajských hygienických stanic. Podle Jana Blatného pravomoci, které má v připravované novele zákona získat hlavní hygienik, už krajské hygienické stanice mají. „Jediný rozdíl je v tom, že se bude jednat o centrální orgán, který bude moci uplatňovat tato nařízení na větší ploše, a to je to, co potřebujeme,“ dodal ministr zdravotnictví. Současná legislativní úprava se podle něj hodí, když je na území kraje lokální ohnisko, pro případ komunitního šíření je ale třeba větší koordinace.

Vláda návrh odeslala do zkráceného připomínkového řízení a Sněmovna se jím má zabývat ve stavu legislativní nouze.

Zdroj: ČTK; Síť k ochraně demokracie
Foto: Síť k ochraně demokracie

Go to TOP