ČAP zve na konferenci Aktuální trendy v odškodňování újmy

Česká asociace právniček pořádá v pátek 9. října 2020 od 9:00 hodin konferenci s názvem „Aktuální trendy v odškodňování újmy – V“. Akce se koná pod záštitou České advokátní komory v aule ČAK, Myslíkova 258/8, Praha 2.

 

ÚČAST POTVRDILI

 • JUDr. Jaromír Jirsa, soudce Ústavního soudu ČR
  Ústavní soud – aktuálně k odčinění újmy na zdraví a pozůstalých“
 • JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M., uznávaný expert na zdravotnické právo
  „Problémy s dostupností hrazené péče, léčiv a zdravotnických prostředků: prostor pro škodní odpovědnost?“
 • JUDr. Martin Mikyska, advokát, znalec pro obor ekonomika, odvětví mzdy se zvláštní specializací náhrady za ztrátu na výdělku při úrazech a nemocích z povolání
  „Odškodnění za újmu na zdraví v občanském a pracovním právu v měnícím se čase (srovnání, vzájemné inspirace)“
 • JUDr. Klára Dvořáková, autorka zákonu lex voucher
  „Nároky zákazníků vůči cestovním kancelářím aneb nejen o lex voucher“
 • JUDr. Michal Ryška, soudce Krajského soudu v Brně
  „Náhrada újmy sekundárních obětí“ 

Poplatek za konferenci činí 1 000 Kč pro členky CWLA, pro nečleny 1 500 Kč, a je splatný do 1. října 2020 (s uvedením jména a adresy) na číslo účtu 237063384/0300.

 Změna programu a místa konání akce vyhrazena.

 

Konference se koná v aule sídla ČAK, Myslíkova 258/8, Praha 2

 

 

Redakce AD
Foto: Pixabay

 

 

 

 

Go to TOP