Účet dlouhodobých investic bude sloužit k vytváření úspor na stáří

Na svém jednání v pondělí 24. srpna vláda schválila zcela nový finanční produkt, který bude alternativou ke státem daňově podporovaným penzijním fondům a životnímu pojištění, tzv. účet dlouhodobých investic. Ten má, obdobně jako uvedené produkty, sloužit k vytváření úspor na stáří. Vznik účtu vychází z návrhu zákona, kterým Ministerstvo financí mění některé zákony v souvislosti s rozvojem kapitálového trhu. Návrh zahrnuje i opatření, která zvyšují ochranu investorů a posilují nástroje namířené proti podvodným dluhopisům.

 

Účet dlouhodobých investic je nástroj, jehož prostřednictvím bude možné investovat do akcií, dluhopisů či investičních fondů, a vytvářet si tak úspory na stáří. Klient si bude moci zvolit investiční strategii a přizpůsobit ji svým požadavkům. Výhodou účtu má být flexibilita, protože investorovi umožní přehodnocovat investice a transformovat je do různých investičních nástrojů, aniž by přišel o daňová zvýhodnění.

„Naším cílem je zvýšit atraktivitu tuzemského kapitálového trhu. Běžní občané jsou dnes spíš konzervativní a investují do bankovních vkladů, ze kterých mají minimální výnosy. Firmy jsou zase velmi závislé na financování z úvěrů, ačkoliv ne vždy je to vhodný nástroj k jejich rozvoji. Kapitálový trh ale nabízí domácnostem zajímavé možnosti zhodnocení jejich úspor, zatímco firmám otevírá mnoho investičních příležitostí,“ uvedla ministryně financí JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.

Návrh dále počítá se zavedením nového typu účastnického fondu v rámci doplňkového penzijního spoření, s tzv. alternativním účastnickým fondem. U tohoto typu fondu mají být poplatky i investiční strategie volnější, aby mohly penzijní společnosti nabídnout účastníkům možné vyšší zhodnocení, byť za cenu vyšší rizikovosti investice.

Ministerstvo financí navrhuje – v rámci boje proti podvodným dluhopisům – rozšířit podmínky pro emise korporátních dluhopisů bez prospektu, tedy pro emise do jednoho milionu eur. V současnosti obsahují emisní podmínky pouze informace o dluhopisu. Nově by měly obsahovat i údaje o emitentovi, jako jsou např. délka činnosti, hlavní podnikatelská činnost, minimální investice nebo účel emise. Tyto informace jsou již dnes dostupné z veřejných zdrojů, nově je ale investoři budou mít přehledně na jednom místě. Na plnění těchto povinností bude dohlížet Česká národní banka, která bude mít i možnost ukládat sankci.

Vedle opatření vyplývajících z Koncepce rozvoje kapitálového trhu v České republice v letech 2019-2023 jsou v předloze normy obsaženy další návrhy, které vzešly z praxe. Nově by se měl rozšířit okruh subjektů, které budou moci nabízet klasické státní dluhopisy. V současné době je může prodávat jen ČNB, a to pouze prostřednictvím aukce, v budoucnu by je mohly nabízet také ostatní subjekty oprávněné k prodeji cenných papírů.

 

Zdroj: ČTK
Foto: Pixabay

Go to TOP