První letošní odbornou konferenci Právo & Praxe bude hostit Ostrava

Aktuální ročník tradiční v celorepublikovém měřítku nejvýznamnější civilistické konference, která je známá pod názvem Soukromé právo, se organizátoři rozhodli přejmenovat na Právo & Praxe. Vyhověli tak volání po jejím širším záběru témat a také možnosti programový obsah pojmout co nejkomplexněji. Česká advokátní komora a mediální a vzdělávací skupina epravo.cz se jako spolupořadatelé konferencí chtějí zaměřit nejen na aktuální otázky soukromého práva, ale i veřejného, i s ohledem na to, že v současnosti mnohé právní otázky nelze přesně zařadit do té které kategorie.

Letošní ročník trojlístku konferencí je navíc o to specifičtější, že celý svět zasáhla pandemie onemocněním Covid-19, která s sebou přinesla i další dosud nikdy nepoznané a neřešené právní otázky. „Blok k institutu náhrady škody jsme plánovali již dlouho, ale to, že nyní bude mít takovou prioritu, nás nikoho zpočátku roku ani nenapadlo,“ uvedla k programu za organizátory JUDr. Hana Rýdlová.

Aktuálním problémům spojeným s otázkami odškodnění se budou v rámci všech tří konferencí věnovat skutečně přední čeští civilisté z řad akademiků, soudců i advokátů. „Jde nám o to, aby účastníkům skutečně pomohli najít konkrétní odpovědi na otázky, se kterými se potýkají ve své praxi,“ dodala.

Celým konferenčním dnem provede přítomné účastníky předseda České advokátní komory JUDr. Vladimír Jirousek. O aktuálních otázkách náhrady škody budou v dopoledním bloku přednášet a následně diskutovat doc. JUDr. Filip Melzer, Ph.D., LL.M., doc. JUDr. Petr Tégl, Ph.D.; JUDr. Jiří Hrádek, Ph.D., LL.M., doc. JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D., LL.M. a JUDr. Monika Novotná.

Program konference je zaměřen i na další legislativní aktuality, jakými jsou například novela zákona o obchodních korporacích či nový stavební zákon a již tradičně také na nové moderní trendy v poskytování právní pomoci.

O nich pohovoří Mgr. Robert Němec, LL.M., JUDr. Martin Maisner, Ph.D., MCiARb., JUDr. Antonín Mokrý, JUDr. Michal Žižlavský, JUDr. Petr Toman, LL.M., Mgr. František Korbel, Ph.D. a JUDr. Ondřej Trubač, Ph.D., LL.M.

„Jako organizátoři jsme si vědomi možných zdravotních opatření souvisejících s pandemií Covid-19, proto konference pořádáme v prostorách, které budou přísně dezinfikovány. Účastníkům budou také k dispozici zdarma jednorázové roušky a občerstvení bude připraveno tak, aby byly ve všech ohledech splněny platné hygienické požadavky, či případná omezení. O přednášející i účastníky tedy bude pečlivě postaráno nejen po odborné, ale i organizačně hygienické stránce,“ upozornila v návaznosti na poslední epidemiologická opatření PhDr. Iva Chaloupková.

Všechny tři konference své podzimní termíny mají – Ostrava – 15. 10. 2020, hotel Imperial; Praha – 11. 11. 2020, hotel Diplomat; Brno – 1. 12. 2020, sál u Veřejného ochránce práv. Pořadatelé doufají, že se uskuteční podle plánu, ale nikdo v tuto chvíli není schopen odhadnout, jak do jejich termínu konání, programu, … může zasáhnout aktuální epidemiologická situace. I z tohoto důvodu je v tuto chvíli spuštěna zatím REGISTRACE na první konferenci v Ostravě. Aktuální informace o případných změnách konferencí budou k dispozici na webu České advokátní komory – www.cak.cz a na speciálním webu www.zakon.cz

Redakce AD
Foto: ČAK

Go to TOP