Zákon o službách platforem by měl ochránit děti před nevhodným obsahem

S návrhem nového zákona o službách platforem pro sdílení videonahrávek a o změně zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysínání, a zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, který bude v pondělí 17. srpna projednávat vláda, má být do českého právního řádu implementována směrnice obsahující nový segment služeb – platformy pro sdílení videonahrávek. Jednou z nejznámějších takových platforem je YouTube.

Navrhovaný zákon by měl zajistit lepší ochranu dětí před nevhodným obsahem či obecně ochranu veřejnosti před projevy násilí a nenávisti i před nežádoucí reklamou. Zákon, jehož předkladatelem je Ministerstvo kultury, zavádí do českého právního řádu evropskou směrnici z roku 2018, k níž se mají členské státy připojit do 19. září. Zákon mimo jiné uvádí i povinnost pevného podílu evropských děl v nabídce služeb videoték na vyžádání.

Podle materiálu připraveného pro vládu zavádí zákon definici služby platformy pro sdílení videonahrávek, určuje, kdo jde poskytovatelem takové služby, a stanovuje, co je videonahrávka vytvořená uživatelem. Poskytovateli služby platformy pro sdílení videonahrávek se zase stanoví povinnost oznámit provozování této služby Radě pro rozhlasové a televizní vysílání. Tento subjekt též ponese redakční odpovědnost za obsah pořadů a videonahrávek, které sám nabízí veřejnosti. Na rozdíl od televizního vysílání a audiovizuálních služeb na vyžádání totiž v současné době poskytovatel nenese redakční odpovědnost za obsah na těchto platformách. Přitom se ale služby platforem pro sdílení videonahrávek ucházejí o stejné publikum a příjmy jako televizní vysílání a audiovizuální mediální služby na vyžádání.

Cílem právní úpravy je především nastolit pravidla, která by příjemce sdílených videonahrávek chránila před nenávistnými a násilnými projevy a podněcováním k terorismu, a děti před obsahem, jenž by mohl narušit jejich vývoj. Má také posílit stávající ochranu spotřebitelů před nepřípustným obsahem obchodních sdělení. Návrh zákona upravuje speciální skutkovou podstatu přestupku spočívající ve zpracování osobních údajů dětí získaných při poskytování služby platformy pro sdílení videonahrávek.

Jak uvádí předloha, zákon chce zakázat vysílání reklamních a teleshoppingových šotů v pořadech pro děti a stanovit přesnější nároky na zpřístupňování pořadů pro sluchově a zrakově postižené. Může proto mít dopady třeba na příjmy provozovatelů vysílání z obchodních sdělení vysílaných v rámci jejich programů. Návrh ale uvolňuje pravidla pro množství reklamy v televizním vysílání dle potřeb a obchodní strategie jeho provozovatelů. Lepší zpřístupnění televizních pořadů osobám se sluchovým a zrakovým postižením může zase mít za následek rozšíření okruhu a počtu příjemců vysílání, a tedy vyšší zisk provozovatelů vysílání.

Norma také stanoví povinnost pevného podílu evropských děl pro služby na vyžádání. V katalozích těchto služeb by měl být vyhrazen alespoň třicetiprocentní podíl evropským dílům a mělo by být zajištěno jejich dostatečné zdůraznění. Evropská unie tím chce posílit konkurenceschopnost evropského audiovizuálního průmyslu.

 

Zdroj: ČTK
Foto: Pixabay

 

Go to TOP