PMS uvolnila milion korun pro oběti bohumínské tragédie

Psychosociální pomoc či právní a další služby spojené s řešením aktuální nepříznivé situace bude možno financovat z částky jeden milion korun, kterou Probační a mediační služba (PMS) vyčlenila po analýze možností rychlé a účinné pomoci obětem tragédie v Bohumíně, provedené ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti ČR. V průběhu dnešního dne budou pokračovat jednání se zástupci vedení města Bohumín a poskytovateli služeb pro oběti (včetně neziskových organizací) tak, aby byly tyto prostředky co nejlépe využity.

„Chtěli jsme reagovat na potřeby obětí a poškozených a poskytnout rychlou pomoc, a to se děje. V první fázi poskytne stát prostřednictvím Probační a mediační služby jeden milion korun, který bude sloužit na zajištění potřebných služeb pro osoby zasažené tragickou událostí. Tato pomoc je již na cestě k nim,” uvedla vicepremiérka JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.

Probační a mediační služba ve spolupráci s Policií ČR aktivně vyhledává kontakty na pozůstalé a zraněné. Zároveň uvádí, že pozůstalí a zranění se mohou sami obrátit v případě zájmu o odškodnění podle zákona o obětech trestných činů na následující telefonní čísla:

 

 

 

 

  • Linka Probační mediační služby 734-780-499 a 731-679-919,
  • Krizové centrum Městského úřadu Bohumíně 731-531-731.

 „Peněžitou pomoc v tomto případě poskytuje jak Ministerstvo spravedlnosti (podle zákona o obětech trestných činů), tak Probační a mediační služba (podle zákona o použití peněžitých prostředků z majetkových trestných sankcí). Podle zákona o obětech trestných činů má právo na peněžitou pomoc oběť, které bylo v důsledku trestného činu ublíženo na zdraví, oběť, které byla v důsledku trestného činu způsobena těžká újma na zdraví a osoba pozůstalá po oběti, která v důsledku trestného činu zemřela (rodiče, manželé, registrovaní partneři, děti, sourozenci, osoby žijící v jedné domácnosti a vyživovaní),” doplnila ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová.

 

Zdroj: Probační a mediační služba, Ministerstvo spravedlnosti ČR
Foto: Ondřej Žváček, CC BY 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4059148

 

 

Go to TOP