O efektivitě a kvalitě českého soudnictví informuje právě vydaná publikace NS

Příspěvky, jež zazněly na loňské mezinárodní konferenci „Efektivita a kvalita českého soudnictví: hodnocení a perspektivy“, kterou společně organizovaly Nejvyšší soud a Ústavně-právní výbor Senátu Parlamentu ČR, obsahuje právě vydaná stejnojmenná publikace. Vedle příspěvků z konference tu čtenáři najdou i několik různorodých pohledů na fungování soudnictví v České republice.

Výjimečnost přiloženého sborníku spočívá ve skutečnosti, že nad efektivitou a kvalitou českého soudnictví se kromě vysokých soudních funkcionářů a špiček české justice zamýšlejí i představitelé Evropské komise a Rady Evropy.

Ve sborníku si mohou čtenáři přečíst kupříkladu příspěvky předsedy Ústavního soudu JUDr. Pavla Rychetského, dr. h. c., někdejšího předsedy Nejvyššího soudu prof. JUDr. Pavla Šámala, Ph.D., ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešové, předsedy Ústavně-právního výboru Senátu JUDr. Miroslava Antla, prezidentky Soudcovské unie Mgr. Daniely Zemanové, místopředsedy Nejvyššího soudu JUDr. Romana Fialy anebo ředitele kanceláře předsedy Nejvyššího soudu Mgr. Aleše Pavla.

Své příspěvky poskytli také Ramin Gurbanov, předseda Evropské komise pro efektivitu justice, a Niovi Ringou, vedoucí oddělení pro politiku spravedlnosti a právní stát Generálního ředitelství pro spravedlnost a spotřebitele Evropské komise.

Nejvyšší soud předpokládá, že publikace poslouží k zamyšlení nad kondicí české justice, která si v komparativním evropském srovnání drží vysoké pozice.

Samotná konference reflektovala výsledky pravidelné hodnoticí zprávy EU Justice Scoreboard. Z aktuální verze zprávy mimo jiné plyne, že Česká republika zaujímá v rámci 27 členských států Evropské unie celkově šestou příčku při srovnání délky ve sporných civilních a obchodních věcech u soudů prvních stupňů a že délka řízení na všech stupních soudní soustavy ve sporných civilních a obchodních věcech zůstala nižší než 200 dnů, což představuje pátý nejlepší výsledek v Evropské unii.

 

Hodnoticí zprávu v anglickém jazyce naleznete ZDE

Zdroj: Nejvyšší soud
Foto: archiv NS

Go to TOP