Zákon o kompenzačním bonusu nabývá účinnosti. OSVČ mohou požádat o peníze

Dnešním dnem, tedy pátkem 7. srpna, nabývá účinnosti novela zákona č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2. Finanční správa tak od zítřka začne vyřizovat první žádosti o kompenzační bonus dohodářů a OSVČ s dohodou. O ten lze požádat nejpozději do 30. listopadu tohoto roku.

Pracovníci vykonávající svou činnost na dohodu o provedení práce nebo na dohodu o pracovní činnosti, kteří byli a jsou účastníky nemocenského pojištění a bylo jim z důvodu opatření přijatých v souvislosti s pandemií Covid-19 znemožněno pracovat, mohou požádat finanční správu o kompenzaci ušlého výdělku v období od 12. března do 8. června 2020. Denní částka náhrady činí 350 korun, maximální částka pak 31 150 korun. Za stejné období budou moci o bonus ve výši 500 Kč denně zpětně požádat i OSVČ a společníci malých s.r.o. souběžně pracující na pojištěnou dohodu.

„Chtěli jsme rozšířit okruh příjemců kompenzačního bonusu o lidi pracující na pojištěné dohody, tedy u DPČ od 3 000 korun a u DPP nad 10 000 korun měsíčně. O podporu v maximální výši 31 150 korun tak bude moci požádat až 116 tisíc dohodářů. Z velké části se přitom jedná o ohrožené skupiny, jako jsou přivydělávající si senioři, studenti, pečující o zdravotně postižené či matky na mateřské,“ řekla k novele zákona ministryně financí JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.

Podmínkou vzniku nároku na kompenzační bonus je, že žadatel pracoval alespoň čtyři z šesti měsíců před krizí (od 1. října 2019 do 31. března 2020) na pojištěnou dohodu. Dále muselo dojít k omezení nebo úplnému znemožnění výkonu této činnosti z důvodu koronavirové krize, např. ukončením spolupráce ze strany zaměstnavatele. Podobně jako u kompenzačního bonusu pro podnikatele jsou vyloučeny osoby, které vedle DPP a DPČ vykonávají jiné zaměstnání. Souběh čerpání bonusu pro OSVČ se zaměstnáním povolený u pěstounů a dobrovolných pracovníků pečovatelské služby bude nicméně nově rozšířen nejen na pojištěné dohodáře, ale i na společníky s. r. o.

Kompenzační bonus budou vyplácet finanční úřady, a to na základě jednoduchého formuláře, odeslaného na místně příslušný finanční úřad např. přes datovou schránku, e-mailem, poštou, případně předaného osobně. Spolu se žádostí bude nutné doložit kopii příslušné dohody a mzdových listů nebo jiné relevantní potvrzení zaměstnavatele.

Novela rozšiřuje pomoc státu na OSVČ a společníky s.r.o., kteří dosud na kompenzační bonus kvůli souběhu s pojištěnou dohodou nedosáhli.

 

Zdroj: Ministerstvo financí ČR
Foto: Pixabay

 

Go to TOP