Nejvíce podnětů se týkalo sociálního zabezpečení, uvádí zpráva ombudsmana

Veřejný ochránce práv JUDr. Stanislav Křeček informoval Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR o své činnosti za 2. čtvrtletí letošního roku. Ve své zprávě mimo jiné uvádí, že Kancelář Veřejného ochránce práv obdržela za uvedené období 2124 podnětů, tedy o 5,5 % více než za druhé čtvrtletí loňského roku. Z toho činil podíl podnětů, jimiž se ombudsman může zabývat, pětašedesát procent, nejvíce stížností se týkalo sociálního zabezpečení a staveb.

V návaznosti na množství podnětů, které zaslaly osoby s postižením na postup obcí při zřizování vyhrazeného parkoviště, realizovala Kancelář Veřejného ochránce práv výzkum, jenž zmapoval postup obcí při povolování a realizaci vyhrazených parkovišť. Výzkumem ombudsman navázal na Doporučení veřejného ochránce práv k naplňování práva na rovné zacházení při zřizování vyhrazeného parkování na místních komunikacích z roku 2012, které plánuje aktualizovat. Nové doporučení by mělo být vydáno na podzim 2020 a bude doprovázeno „kulatým stolem“, který se uskuteční 21. 9. 2020.

Ombudsman také ve 2. čtvrtletí t. r. prošetřil 75 podnětů, v nichž pisatelé namítli nerovné zacházení, z toho v 38 případech z důvodů zakázaných antidiskriminačním zákonem. V 27 případech byly poskytnuty informace a analýzy týkající se diskriminace mezinárodním subjektům či vnitrostátním orgánům. Dále zpráva uvádí, že bylo navštíveno 12 zařízení (2 věznice, 2 zařízení sociálních služeb, 2 psychiatrické nemocnice, 2 zařízení pro cizince, 4 zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy), prostudováno 496 rozhodnutí o vyhoštění. S ohledem na nouzový stav nebylo sledováno žádné vyhoštění cizinců.

V průběhu nouzového stavu v důsledku pandemie Covid-19 uspořádala Kancelář Veřejného ochránce práv webinář Realizace práva lidí s postižením na rovný přístup v rozhodování českých soudů (2015–2019) a odborný seminář Vybrané otázky a odpovědi ze sociálně-právní ochrany a náhradní rodinné péče. Zorganizovala také dva webináře pro studenty a studentky právnické fakulty Masarykovy univerzity k základům antidiskriminačního práva.

Nápravy se nepodařilo dosáhnout u dvou řešených podnětů – oba případy se týkaly získání příspěvku na aktivní politiku zaměstnanosti. Protože úřad práce i Ministerstvo práce a sociálních věcí odmítly v uvedených případech změnit názor na otázku splnění podmínek pro přiznání příspěvku na dojížďku i příspěvku na přestěhování, rozhodla se zástupkyně ombudsmana Mgr. Monika Šimůnková v souladu se zákonem o veřejném ochránci práv informovat veřejnost o jednání úřadů.

Celou Zprávu o činnosti veřejného ochránce práv za 2. Q. 2020 najdete ZDE.

 

Zdroj: Kancelář Veřejného ochránce práv
Foto: Pixabay

Go to TOP