Exekutorská komora ČR varuje před podvodnými telefonáty

Exekutorská komora ČR varuje veřejnost před novými podvodnými telefonáty. Neznámí pachatelé se slovenským přízvukem vydávající se za soudního

Exekutorská komora ČR varuje veřejnost před novými podvodnými telefonáty. Neznámí pachatelé se slovenským přízvukem vydávající se za soudního exekutora Mgr. Pavla Preuse, Exekutorský úřad Praha 8, požadují po adresátech telefonátů uhrazení smyšlené částky pro konkrétní českou společnost na konkrétní účet vedený u České spořitelny, a. s. Za účelem vylákání finančního obnosu pachatelé zasílají na e-mailové adresy smyšlené faktury s výhrůžkou, že v případě neuhrazení adresátovi zablokují bankovní účet.

Exekutorská komora ČR v této souvislosti upozorňuje, že soudní exekutoři povinným v rámci exekučního řízení nezasílají faktury! Exekuce může být vedena pouze na základě vykonatelného exekučního titulu. Opakovaně rovněž Exekutorská komora ČR upozorňuje, že nejjednodušším a nejrychlejším způsobem, jak ověřit, zda je proti konkrétní osobě vedena skutečně exekuce či nikoli, je pořídit si výpis z Centrální evidence exekucí (dostupné na: www.ceecr.cz).

Jestliže se kdokoli setká s popsanou podvodnou činností, může se obrátit přímo na orgány činné v trestním řízení.

Zdroj: EK ČR
Foto: Pixabay

Go to TOP