Panorama roku poskytuje souhrnný pohled na činnost Soudního dvora EU

Přehled aktivit Soudního dvora EU v roce 2019, včetně nejdůležitějších rozsudků a jejich významu pro evropské občany, nabízí on-line publikace Panorama roku. Vedle již zmíněných rozhodnutí SD, úvodního slova předsedy SD EU Koena Lenaertse či ohlédnutí za uplynulým rokem v obrazech a číslech v ní čtenáři najdou například i přehled významných událostí nebo informace o administrativních útvarech SD EU nebo jeho přítomnosti na sociálních sítích.

 

Prostřednictvím publikace se mohou s prací Soudního dvora Evropské unie seznámit nejen odborníci, ale také laici. Mohou tak nahlédnout „pod pokličku“ instituce, která od svého založení ochraňuje práva všech občanů EU tím, že přezkoumává legalitu aktů unijních orgánů a zajišťuje, aby státy dodržovaly povinnosti, jimiž jsou jako členové Unie vázáni, a dále tím, že na žádost vnitrostátních soudů objasňuje působnost unijního práva při jeho každodenním uplatňování.

 

 

Čtenáři se tu mimo jiné dozvědí, že jen v uplynulém roce bylo na programu Soudního dvora EU 1905 zahájených věcí, 1739 vyřízených věcí, 2500 projednávaných věcí. 168 286 podání zapsaných do rejstříků soudních kanceláří.

Průměrná doba trvání řízení byla přibližně 15,6 měsíce, přičemž u Soudního dvora 14,4 měsíce a u Tribunálu 16,9 měsíce. V Úředním věstníku Evropské unie bylo zveřejněno 3 199 soudních sdělení.

 

 

Anebo že nejdůležitější kauzy se týkaly těchto oblastí: Zdraví a životní prostředí, Práva a povinnosti migrantů, Právní stát, Ochrana osobních údajů a internet, Ochrana práv pracovníků, Spotřebitelé, Duševní vlastnictví a Státní podpory.

 

 

 

 

Chcete se dozvědět více?
Prohlédněte si publikaci Panorama roku 2019 !

Najdete ji také na webové stránce Soudního dvora Evropské unie https://curia.europa.eu.

Aktivity Soudního dvora EU můžete sledovat i sociálních sítích.

 

 

 

Zdroj: Soudní dvůr EU
Foto: archiv SD EU

 

 

Go to TOP