Sněmovna podpořila zákon na ochranu před rizikovými investory

Nový zákon o prověřování zahraničních investic podpořila na svém jednání v úterý 7. července Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR. V budoucnu by díky němu mohly být české firmy chráněny před nežádoucím převzetím ze strany rizikových zahraničních investorů. Zákon, který vychází z nařízení Evropského parlamentu a přijímají ho i další členské země EU, nyní posoudí sněmovní hospodářský výbor.

Zákon má umožnit kontrolovat přímé zahraniční investice reálně prováděné subjekty ze zemí mimo Evropskou unii. V případě, že bude prověřovaná investice vyhodnocena jako riziková, bude stát moci její podobu ovlivnit nastavením podmínek, za kterých může být učiněna, popřípadě tuto investici zakázat nebo zpětně zrušit. Úřadem, který bude mít prověřování na starosti, bude Ministerstvo průmyslu.

Místopředseda vlády doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA, k tomu uvedl: „Zákon má sloužit jako záruka, že nebudou ohroženy strategické bezpečnostní zájmy ČR.“ A dodal: „Některé zahraniční investice totiž mohou sloužit i jako nástroj pro prosazování politických zájmů, které nemusí být v souladu s českými národními zájmy.“

Vláda poukazuje na to, že zahraniční kapitál může představovat i jiná rizika nad rámec rizik ekonomických. Jde o případy, kdy investice plyne do odvětví, která jsou z hlediska bezpečnosti strategická, a umožní třetím subjektům získat kontrolu nebo aspoň dostatečný vliv na klíčové prvky těchto odvětví, případně přístup ke klíčovým a citlivým informacím.

Investice do nejcitlivějších odvětví, jako je zbrojní průmysl, kritická infrastruktura nebo vývoj a výroba nejcitlivějšího zboží dvojího užití, budou muset investoři předem nahlásit a získat povolení. Všechny ostatní investice mohou být uskutečněny bez povolení, stát je však rovněž bude moci prověřit, a to až pět let zpětně.

Zahraničním investorem se bude rozumět každý (tedy člověk i firma), kdo chce v České republice uskutečnit zahraniční investici, a není přitom občanem ČR nebo jiného státu EU, případně pokud firma nemá sídlo v tuzemsku nebo v jiném státě Evropské unie.

 

Zdroj: ČTK
Foto: Pixabay

 

Go to TOP