CCBE podpořila turecké advokáty protestující v Ankaře

O víkendu 20. a 21. června 2020 zahájili advokáti a zástupci tureckých advokátních komor svých provincií symbolický pochod do Ankary, aby protestovali proti novému návrhu zákona vládní strany AKP, který má změnit volební systém advokátních komor a dále omezit nezávislost advokátů a advokátní profese. Jak již Advokátní deník informoval, návrh zákona byl předložen tureckou vládou krátce po zahájení vyšetřování dvou advokátních komor (v Ankaře a Diyarbakiru) za jejich prohlášení kritizující prezidenta Direktorátu pro náboženské záležitosti, který veřejně oznámil během svého kázání, že osoby LGBTQ+ jsou zdrojem zla a pandemie COVID-19.

S ohledem na výše uvedené Rada Evropských advokátních komor (CCBE), vyjádřila vydáním tiskové zprávy vážné obavy z nedávných represí stran svobody projevu advokátní profese, jejichž cílem je další omezení advokátní nezávislosti a podpořila turecké advokáty a tureckou advokacii.

CCBE připomíná zásadní mezinárodní dokumenty zakotvující svobodu projevu a nezávislost advokátů a advokátní profese:

  • Evropská úmluva o lidských právech, zejména článek 10 o svobodě projevu;
  • Základní zásady OSN o úloze advokátů, zejména zásada 16 o zárukách k výkonu profese advokáta, zásada 23 o svobodě projevu a sdružování a zásada 24 o profesních sdruženích advokátů; a
  • Listina základních principů evropské advokátní profese, která stanoví, že „advokátní komory (…) by se měly snažit podporovat a chránit základní principy ve veřejném zájmu“. Těmito základními principy jsou zejména a): „nezávislost advokáta a svoboda advokáta pokračovat v projednávání případu klienta“; i): „dodržování principů právního státu a spravedlivého výkonu spravedlnosti“; a j) „samospráva advokátní profese“.

CCBE vyzývá turecké orgány, aby se stáhly a zdržely přijetí jakýchkoli opatření, která by měla za následek omezení nezávislosti, integrity a svobody projevu advokátní profese v Turecku.

Celá tisková zpráva CCBE je v anglickém jazyce k dispozici ZDE.

Autorka Mgr. Lenka Vojířová působí na odboru mezinárodních vztahů ČAK.

Foto: Pixabay

Go to TOP