Nejvyšší soud v Brně navštívila ministryně spravedlnosti Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová v úterý 23. června poprvé – od jeho jmenování do funkce 20. května letošního roku – osobně jednala s předsedou Nejvyššího soudu JUDr. Petrem Angyalossym, Ph.D.

Při této příležitosti předal předseda Nejvyššího soudu ministryni Benešové právě dokončený Etický kodex soudce, který vypracovala pod jeho vedením v uplynulých měsících třiadvacetičlenná skupina soudců z celé České republiky.

Absence etického kodexu soudců byla mj. jednou z opakovaných výhrad, které vůči naší justici vznesla skupina států v boji proti korupci založená Radou Evropy (zkráceně GRECO). Definitivní znění kodexu rozeslal Petr Angyalossy bezprostředně po návštěvě paní ministryně předsedům všech soudů v České republice s žádostí o jeho předání ke schválení soudcovským radám. Vyjádřit se tak k němu může každý z více než 3 000 soudců, kteří v naší zemi aktuálně rozhodují.

Etický kodex soudců vychází z jednotlivých ustanovení zákona o soudech a soudcích, obsahuje však také odborný komentář a některé závěry z judikatury kárných senátů. V mnohém se jeho autoři nechali inspirovat etickým kodexem Soudcovská unie ČR. Ta je však dobrovolným sdružením, které registruje přibližně jen třetinu všech soudců České republiky. Bylo proto třeba vytvořit pravidla určená všem.

Předseda Nejvyššího soudu informoval ministryni Marii Benešovou i o prioritách, které považuje na počátku svého desetiletého funkčního období za prvořadé. Dále společně jednali o elektronizaci justice, možném vytvoření institutu emeritního soudce, o provozních záležitostech Nejvyššího soudu, o chystaných mezinárodních akcích, především odborných konferencích pořádaných v souvislosti s budoucím předsednictvím České republiky v Radě Evropy a také o dokončení dalších projektů, které už nastartoval předchozí předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal. Těmi jsou například chystané terapeutické programy pro problémové, a tím i potenciálně nebezpečné řidiče nebo připravovaná revize metodiky k odškodňování nemajetkových újem v části pojednávající o bolestném.

Zdroj: Nejvyšší soud
Foto: archiv Nejvyššího soudu

 

Go to TOP