Soud zamítl dovolání Grandi Stazioni kvůli převodu Fantovy budovy

Nejvyšší soud zamítl dovolání italské firmy Grandi Stazioni, která zpochybňovala převod Fantovy budovy na pražském Hlavním nádraží na Správu železniční dopravní cesty (SŽDC).

Nejvyšší soud zamítl dovolání italské firmy Grandi Stazioni, která zpochybňovala převod Fantovy budovy na pražském Hlavním nádraží na Správu železniční dopravní cesty (SŽDC).

Žalobou se firma domáhala určení, že vlastníkem jsou nadále České dráhy, respektive stát, od kterých měla budovu dříve pronajatou. Podle Nejvyššího soudu neměli Italové naléhavý právní zájem na požadovaném určení, proto justice nechybovala, když žalobu zamítla. Odůvodnění soud dnes zveřejnil na elektronické úřední desce. Podle dřívějších vyjádření italské společnosti trpěl převod Fantovy budovy vadami, jelikož smlouva mezi Českými drahami a SŽDC neměla dostatečně určenou kupní cenu a odporovala evropským pravidlům o veřejné podpoře.

Obvodní soud pro Prahu 2 v září 2017 určovací žalobu zamítl s odůvodněním, že prokazatelným majitelem budovy je SŽDC, která je uvedena v katastru nemovitostí a uhradila kupní cenu za objekt. Firma Grandi Stazioni se odvolala, Městský soud v Praze ovšem loni potvrdil verdikt soudu prvního stupně.

Společnost Grandi Stazioni měla mít na základě smlouvy z roku 2003 Hlavní nádraží pronajaté na dalších 30 let, podmínkou byla kompletní oprava do podzimu 2016. Firma ale rekonstrukci nestihla ve stanoveném termínu zcela dokončit. SŽDC následně odmítla pronájem prodloužit.

Krok správy železnic vyvolal několik soudních sporů a přerušil rekonstrukci. Kromě vlastnictví historické Fantovy budovy Grandi Stazioni napadla převod nové odbavovací haly.

Třetí žaloba se týkala více než 770 milionů jako náhrady za investované peníze při rekonstrukci nádraží. Z této sumy SŽDC firmě vyplatila 565 milionů korun jako uznatelné náklady na částečnou rekonstrukci nádraží. Společnost pak snížila požadovanou sumu na zhruba 210 milionů korun. Dalších 139,7 milionu korun italská firma požadovala jako smluvní pokutu, u soudu ale neuspěla. Poslední žalobou se firma domáhala zhruba 1,26 miliardy korun jako ušlého zisku z dalšího pronájmu nádražních prostor. Obvodní soud pro Prahu 1 žalobu letos zamítl.

Rozsudek NS 24 Cdo 2092/2019-387 si přečtete zde.

Zdroj: NS, ČTK. Foto Wikipedie.

Go to TOP