Vláda podpořila novelu zákona o ochraně utajovaných informací

NBÚ v návrhu upozornil, že stávající definice nepokrývá všechny možné podoby utajované informace a spojuje ji se zaznamenáním na nějaký nosič. „Přitom utajovaná informace může existovat sama o sobě i bez takového zaznamenání na nosič, například v ústní podobě,“ argumentuje návrh. Nová definice tak už nebude pracovat s tím, že utajovaná informace je zaznamenána na nějakém nosiči. Definuje ji jako informaci v jakékoliv podobě označenou podle zákona, jejíž vyzrazení nebo zneužití může způsobit újmu zájmu ČR nebo může být pro její zájmy nevýhodné.

To s sebou přináší nutnost popsat utajovaný dokument, na kterém je informace zaznamenána. „Ten doposud v zákonné právní úpravě chyběl, kdežto praxe a prováděcí právní předpisy s tímto pojmem pracují každodenně,“ zdůvodňuje novela. Utajovaným dokumentem by se tak podle předpisu měl rozumět jakýkoli fyzický záznam utajované informace bez ohledu na jeho podobu.

Nově by měla být také delší platnost osvědčení fyzické osoby a podnikatele. Pro informace v režimu tajné a důvěrné by se prodloužila na deset let ze současných sedmi, respektive devíti let. U přísně tajných informací by zůstala pětiletá lhůta. „Uvedená úprava je v souladu s úpravou NATO a současně sníží administrativní zátěž držitelů osvědčení,“ píše NBÚ. Ochranu utajovaných informací změna podle úřadu neohrozí, protože i nadále po celou dobu platnosti osvědčení fungují kontrolní zákonné mechanismy, zda držitelé stále splňují podmínky. Na dvojnásobek z nynějších pěti let by se měla prodloužit i platnost dokladu o bezpečnostní způsobilosti.

Návrh by měl podle NBÚ také podstatným způsobem snížit administrativní zátěž.

Zdroj: ČTK
Foto: Pixabay

Go to TOP