Ministři spravedlnosti zemí EU jednali on-line nejen o digitalizaci justice

Oficiální zasedání Rady pro justici a vnitro, které se mělo konat v Lucemburku za účasti ministrů spravedlnosti členských zemí EU, nahradilo v minulém týdnu neformální videokonferenční jednání.

Na programu jednání byla debata ministrů o návrhu nařízení o právu rozhodném pro účinky postoupení pohledávek na třetí strany a dále diskuse o problematice extradic občanů EU do třetích států a dopadech pandemie COVID-19 na oblast justice.


Návrh nařízení o postoupení pohledávek na třetí strany
je jedním z právních předpisů upravujících rozhodné právo. Jeho projednávání probíhá od roku 2018. Na jednání se ministři zaměřili na problematiku vyloučení retroaktivního působení, univerzální aplikovatelnosti a novace. Novace závazků je častým způsobem smluvních změn, zvláště u určitých typů derivátových kontraktů. Ministři se shodli, že téma novace a jejích dopadů na finanční trhy je třeba dále diskutovat na technické úrovni, neboť dosud nebylo během vyjednávání zpracováno natolik, aby mohlo být předloženo ministrům k politickému rozhodnutí. Ministři se dále shodli na zákazu retroaktivity nařízení a na univerzální aplikovatelnosti.

Dalším bodem byla diskuse o problematice vydávání občanů jiného členského státu než dožádaného členského státu EU do třetích států ve vztahu k judikatuře SDEU týkající se zejména rozhodnutí ve věci Petruhhin. Většina ministrů ocenila společný přístup EU při respektování mezinárodních smluv a podpořila přípravu analýzy ze strany Eurojustu a Evropské justiční sítě v trestních věcech, která bude dále diskutována.

Třetím tématem byly dopady pandemie COVID-19 na oblast justice. Ministři si vyslechli prezentace Evropské komise, Eurojustu, Evropské justiční sítě v trestních věcech a Agentury pro základní práva (FRA) a shodli se, že mimořádná opatření, které členské státy přijaly, musí být časově omezená, proporcionální a musí respektovat základní práva. Stejně tak jejich rozvolňování musí být založeno na respektu k vládě práva. Ve většině členských států již dochází k uvolňování opatření a pomalému návratu k normálnímu způsobu života. Pozitivním výsledkem pro všechny je digitalizace justičního prostředí, komise připravuje další podporu rozvoji digitalizace, která usnadní nejen výkon spravedlnosti soudy, ale zjednoduší přístup k ní i veřejnosti.

Ministři byli dále informováni o nyní projednávaných legislativních návrzích, výsledku ministerské videokonference mezi EU a USA k otázkám spravedlnosti a vnitřních věcí a nastupující německé předsednictví představilo svůj program. Mezi hlavní priority v oblasti spravedlnosti patří rozvoj e-justice a digitalizace, boj proti kyberzločinu a projevům nenávisti online či podpora zahájení činnosti Úřadu evropského veřejného žalobce na konci roku 2020.


Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti ČR
Foto: Pixabay

 

 

Go to TOP