Výzva advokátům, kteří mají zkušenost s obhajobou Romů

Hledáme advokáty, kteří by se chtěli zapojit do výzkumu Evropského centra pro práva Romů (ERRC). Konkrétně se jedná o poskytnutí rozhovoru ohledně osobních zkušeností s obhajobou Romů, který povede konzultantka organizace Fórum pro lidská práva, jež rozhovory pro ERRC zajišťuje.

Cílem výzkumu je zjistit, jak systémy trestního soudnictví interagují s romskou populací a jaký na ně mají dopad. Sběr dat proběhne kromě ČR také na Slovensku, v Srbsku a Severní Makedonii. Část výzkumu se zaměřuje na rozhovory s advokáty v jednotlivých vybraných zemích, za ČR se jedná cca o pět až deset advokátů, kteří by byli ochotni se do průzkumu zapojit. Pro ERRC se jedná o významný zdroj informací, který napomáhá lépe pochopit fungování jednotlivých systémů trestního soudnictví a jejich kontakt s romskou populací.

ERRC je mezinárodní veřejně prospěšná organizace se sídlem v Bruselu, která monitoruje a chrání lidská práva Romů v Evropě a poskytuje jim právní ochranu v případech, kdy dochází k porušování jejich lidských práv. Od svého založení v roce 1996 se ERRC snaží Romům poskytovat nástroje nezbytné pro boj s diskriminací a dosažení rovného přístupu ke spravedlnosti, vzdělávání, bydlení, zdravotní péči a veřejným službám.

Rozhovory proběhnou v češtině, budou anonymní, mohou se uskutečnit na dálku, např. prostřednictvím Skype, a potrvají maximálně 45 min. Rozhovory lze uskutečnit nejpozději do konce června 2020.

V případě Vašeho zájmu kontaktujte prosím přímo konzultantku paní Alexandru Dubovou na e-mailové adrese dubova@forumhr.eu

 

MEZ

Foto: Pixabay

Go to TOP